11 juni 2014

Werkgelegenheid en mobiliteit zijn prioritair voor CD&V

 

Brussel verder uitbouwen tot een stad op mensenmaat. Dat is voor CD&V de ambitieuze inzet van de gesprekken voor de vorming van een nieuwe Brusselse Regering.  Topprioriteiten voor CD&V zijn extra jobs voor Brusselaars  en de uitvoering van het ambitieuze MIVB-beheerscontract uit 2013.  Vandaag starten de formele gesprekken voor de vorming van een nieuwe Brusselse Regering. CD&V zal, net als Open VLD en sp.a, aan Nederlandstalige zijde enthousiast deelnemen aan deze formatiegesprekken

Jobs en mobiliteit vormen voor CD&V de belangrijke prioriteiten tijdens de formatiegesprekken:

  1. Werk, werk en nog eens werk. Elke Brusselse jongere die na 4 maanden nog werkloos is, dient via Actiris een stage, een opleiding of een job aangeboden te krijgen. Ook is meertaligheid in Brussel een ticket voor werk. Talenonderwijs is en blijft daarom erg belangrijk voor CD&V.
  1. Mobiliteit: CD&V is de waakhond die erop zal toezien dat het ambitieuze MIVB-Investeringsprogramma van minister van Vervoer Brigitte Grouwels uit 2013 (4,4 miljard euro investeringen in het openbaar vervoer in de periode 2013-2022) de komende jaren ook effectief wordt uitgevoerd. Deze investeringen maken immers een heuse kwantumsprong voor de MIVB mogelijk.

CD&V-team

De formatiegesprekken voor de vorming van een nieuwe Brusselse Regering gaan deze week formeel van start. Het politieke onderhandelingsteam van CD&V wordt geleid door Brussels minister Brigitte Grouwels. Het CD&V-team bestaat verder nog uit Paul Delva, Bianca Debaets, Benjamin Dalle, Koen Vanhaerents (CD&V-voorzitter Hoofdstedelijk Afdeling Brussel), Peter Michiels (CD&V-ondervoorzitter Hoofdstedelijk Afdeling Brussel) en uit diverse technische medewerkers.

Dit team voert de onderhandelingen op de diverse beleidsniveaus: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, GGC en VGC. Ook zal ze het Brusselse luik opvolgen van de Vlaamse (en desgevallend van de federale) regeringsonderhandelingen.

Aan de coalitiegesprekken nemen 6 partijen deel (PS, FDF, cdH, Open VLD, sp.a en CD&V). In de voorafgaande verklaring die deze partijen ondertekenden, kreeg CD&V de nodige waarborgen dat niet geraakt wordt aan de rechten van de Brusselse Vlamingen én dat de 6de staatshervorming correct wordt uitgevoerd.

“CD&V wil de komende regeerperiode in Brussel spijkers met koppen slaan”, verklaart minister Grouwels. “We hebben de ambitie en het enthousiasme om Brussel nog meer top te maken, economisch én sociaal. Brussel moet zich kunnen meten met andere wereldsteden, maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. We gaan resoluut voor een wereldstad op mensenmaat.”  

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter