29 april 2014

Weg met de Brusselparadox

 

Werk, werk en nog eens werk. Dat is onze prioriteit der prioriteiten voor de volgende Brusselse regeerperiode. Brussel combineert een hoge tewerkstelling met een hoge werkloosheid onder de Brusselaars en dan vooral onder de Brusselse jongeren. Aan die Brusselparadox willen we de komende regeerperiode een einde maken. Als Vlaamse christendemocraten hebben we de ambitie én de goesting om dat te realiseren. Dat willen we op deze 1ste mei beklemtonen.

Wat we alvast niet willen is een jacht op werklozen organiseren. We zijn er niet om de mensen af te straffen, niet om de mensen pijn te doen, noch om ze het leven moeilijk te maken.

Maar we zijn er ook niet om de mensen te pamperen, hen een hangmat te bezorgen. Ook verworven rechten moeten in onze snel veranderende wereld elke dag opnieuw verdiend worden.

We zijn ook tegen het verdelen van mensen, het opzetten van groepen tegen elkaar: werknemers tegen werkgevers, autochtonen tegen allochtonen, jongeren tegen ouderen, …

We willen mensen verbinden en we willen mensen weerbaar maken, hun zelfredzaamheid verhogen. We willen mensen een springplank bezorgen, hen in staat stellen zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. En als we ‘mensen’ zeggen, bedoelen we ‘àlle mensen’.

Die menselijke aanpak staat bij ons ook voorop in het oplossen van de Brusselparadox. Er is een enorme kloof tussen vraag en aanbod op de Brusselse arbeidsmarkt. Dat betekent dat we moeten inzetten op beter onderwijs en opleiding en op individuele begeleiding voor alle jongeren die geen job vinden. Elke jongere die na 6 maanden nog werkloos is, krijgt daarom via Actiris een stage, een opleiding of een job aangeboden.

Voorts is talenkennis erg belangrijk in de zoektocht naar werk. Twee- en meertaligheid zijn in Brussel een garantie op werk. De rol van het onderwijs is hier essentieel.

Hiernaast moeten we in Brussel ook het klimaat creëren waarin ondernemingen opnieuw voluit gaan investeren. De investeringen van vandaag, zijn de jobs van morgen. Brussel moet een ondernemende stad worden én een open stad. We willen geen muur rond Brussel, maar een sterk gewest dat een warme band heeft met Vlaanderen en met Wallonië. Een Brussel waarin ook de Nederlandstaligen thuis zijn.

We zijn ervan overtuigd dat we met deze aanpak de Brusselparadox kunnen doen verdwijnen. We hebben er de ambitie én de goesting voor. We zullen er de komende weken alles aan doen om hiervoor ook het mandaat van de kiezer te krijgen.

 

Brigitte Grouwels

CD&V-lijsttrekker Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter