28 januari 2009

Voortaan meldpunt voor mishandelde bejaarden

 

Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, ligt mee aan de basis van het Brussels Meldpunt voor Ouderenmis(be)handeling. Het telefonisch meldpunt is op de eerste plaats bedoeld voor ouderen die worden mishandeld, of zich benadeeld of onderdrukt voelen. Ook familie, vrienden en hulpverleners kunnen er terecht. Het meldpunt is niet louter een aanspreekpunt voor meldingen maar geeft ook tips om beter met bejaarden om te gaan.

Heel wat ouderen worden verbaal, fysiek, financieel of zelfs seksueel misbruikt. Studies wijzen uit dat één op vijf thuisverblijvende senioren met één of andere vorm van geweld zou te maken hebben. Staatssecretaris Brigitte Grouwels voegt evenwel een belangrijke nuance toe. Een nuance die meteen ook de enigszins eigenaardige naam ’ouderenmis(be)handeling’ verklaart. “Naast de bewuste mishandeling van senioren die uiteraard op geen enkele manier te rechtvaardigen is, is er ook nog de onbewust slechte behandeling van senioren door bijvoorbeeld hun kinderen. Het gebeurt vaker dan we zouden denken dat kinderen met de beste bedoelingen hun ouder wordende ouders verdriet, pijn of kwaad berokkenen, simpelweg omdat ze niet beseffen of weten met wat ze allemaal rekening moeten houden indien ze hun ouders thuis willen verzorgen. Deze mensen verdienen uiteraard geen straf maar wel begeleiding en tips die hen in staat stelt hun ouders de nodige zorg te geven die ze hen willen geven. Ook hiervoor is het meldpunt een aanspreekpunt”, onderlijnt Brigitte Grouwels.

Het Brussels Meldpunt zal naast registreren ook een belangrijke adviesfunctie vervullen. “Het meldpunt moet er ook toe leiden dat de problematiek van de ouderenmis(be)handeling uit de taboesfeer wordt gehaald”, aldus Grouwels.

Uniek voor het meldpunt is de samenwerking tussen de >Vlaamse Gemeenschapscommisie, de Franstalige tegenhanger (de CoCof) en de gemeenschappellijke gemeenschapscommissie. De VGC stelt jaarlijks 17.000 euro ter beschikking voor het functioneren van het meldpunt.

Het Brussels Meldpunt voor Ouderenmis(be)handeling is op maandag en woensdag van 9 tot 12u30 te bereiken op 02/511 91 20 (Nederlandstalig). Franstaligen kunnen terecht op 02/223 13 43 op maandag van 12u30 tot 16u en op donderdag van 9 tot 12u30

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter