3 oktober 2013

VGC creëert 53 extra kinderopvangplaatsen

 

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, heeft het VGC-College onlangs beslist om 53 bijkomende plaatsen te creëren in de voorschoolse kinderopvang (kinderen van 0 tot 3 jaar). Deze 53 ‘nieuwe’ plaatsen komen boven op de 21 VGC-plaatsen die in het najaar van 2012 al werden beslist. Om deze extra opvangplaatsen te financieren trekt VGC-Collegelid Brigitte Grouwels 500.000 euro per jaar uit. Het gaat om opstartsubsidies gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, in afwachting van overname door Kind en Gezin.

Overzicht 53 VGC-plaatsen:

 • Kinderdagverblijf Harlekijntje in Jette: 8 extra plaatsen (capaciteitsuitbreiding)
 • Kinderdagverblijf Elmer Noord in Schaarbeek: 1 extra plaats (capaciteitsuitbreiding)
 • Kinderdagverblijf Zonnebloem 2 in Anderlecht: 14 extra plaatsen (nieuwe vestigingsplaats)
 • Kinderdagverblijf Woluland in Sint-Pieters-Woluwe : 7 extra plaatsen (capaciteitsuitbreiding)
 • Kinderdagverblijf Ukelele in Oudergem: 3 extra plaatsen (capaciteitsuitbreiding)
 • Kinderdagverblijf Decock in Sint-Jans-Molenbeek: 14 extra plaatsen (nieuwe vestigingsplaats)
 • Kinderdagverblijf Ukkepuk-VRT in Schaarbeek: 3 extra plaatsen (capaciteitsuitbreiding)
 • Kinderdagverblijf Kinderdroom in Evere: 3 extra plaatsen (capaciteitsuitbreiding)

 

Deze 53 ‘nieuwe’ plaatsen komen boven op de 21 VGC-plaatsen die eerder al werden beslist:

 • Kinderdagverblijf Ukkepuk-VRT in Schaarbeek: 12 plaatsen (capaciteitsuitbreiding)
 • Kinderdagverblijf De Kollebloem in Etterbeek: 6 plaatsen (capaciteitsuitbreiding)
 • Kinderdagverblijf Joost-e-Fien in Sint-Joost-ten-Node: 3 plaatsen (capaciteitsuitbreiding)

Evenwichtig opnamebeleid

In totaal staat de VGC dus in voor de financiering van 74 kindplaatsen (kostprijs : 500.000 euro per jaar). Daarnaast staat Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, ook nog eens in voor de financiering van 9,5 VTE gesubsidieerde contractuelen ten belope van 240.000 euro per jaar. De totale kost voor de 74 kindplaatsen wordt dus geraamd op 740.000 euro per jaar.

Voor al deze plaatsen werken de kinderdagverblijven met inkomensgerelateerde ouderbijdragen en wordt een ‘evenwichtig opnamebeleid’ gevoerd, waarbij voorrang wordt gegeven aan kwetsbare gezinnen (gezinnen met lage inkomens, eenoudergezinnen, enzovoort) enerzijds en aan gezinnen waar (ook) het Nederlands wordt gesproken anderzijds. Beide voorrangsregelingen houden elkaar in evenwicht en zijn dus niet absoluut, maar blijven binnen redelijke perken.

“Met de creatie van 74 extra opvangplaatsen neemt de VGC haar lokale regierol op het vlak van kinderopvang in Brussel actief op”, verduidelijkt collegelid Brigitte Grouwels. “Bedoeling is dat Kind en Gezin de subsidiëring van deze opvangplaatsen bij (een) volgende uitbreidingsronde(n) prioritair overneemt. Met aldus vrijkomende middelen kan de VGC op haar beurt opnieuw opstartsubsidies verlenen aan nieuwe initiatieven.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter