Welzijn en gezondheid

50.000 euro VGC-subsidie per jaar voor vzw Buurtwinkel en vzw Wijkpartenariaat 1 februari 2012

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, heeft het VGC-college vandaag beslist om een jaarlijkse subsidie van 50.000 euro toe te kennen aan zowel vzw Buurtwinkel als aan vzw Wijkpartenariaat. Deze vzw’s voeren actief strijd tegen kansarmoede in respectievelijk de Anneessenswijk (Brussel-Stad) en de Brabantwijk (Schaarbeek). Dankzij deze jaarlijkse VGC-subsidie kunnen beide vzw’s elk een voltijds staflid aanwerven, en is hun verdere toekomst verzekerd. Lees meer
 
 

Nieuw lokaal dienstencentrum 'Cosmos De Vijvers' in Anderlecht 19 december 2011

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, heeft het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zopas beslist om gedurende 3 jaar (2011-2012-2013) een jaarlijkse subsidie van 48.000 euro toe te kennen voor de opstart van het lokale dienstencentrum 'Cosmos De Vijvers' in Anderlecht. Deze opstartsubsidie is bedoeld voor de aanwerving van een voltijdse coördinator en voor de aanschaf van werkingsmiddelen. Bedoeling is dat het dienstencentrum begin 2012 haar deuren opent in de wijk De Vijvers. 'Cosmos De Vijvers' is al het derde dienstencentrum in Anderlecht, naast de andere centra ‘De Kaai’ en ‘Cosmos Excelsior’. In totaal telt het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu al 18 van dergelijke lokale dienstencentra. Lees meer
 
 

VGC-Collegelid Brigitte Grouwels zet puntjes op de ‘i’ over Vlaams-Brusselse wijkcentra 15 december 2011

 
Het artikel ‘Kroniek van een aangekondigde dood’ in de krant Brussel Deze Week (BDW), over de Vlaams-Brusselse wijkcentra, is tendentieus en bevat manifeste onwaarheden. Wellicht is dit te verklaren door het feit dat de journalist zelfs de moeite niet deed om het betrokken VGC-Collegelid hierover wat vragen te stellen. Er werd bewust gekozen om slechts één – sterk vertekende - visie weer te geven. Lees meer
 
 

Nieuw gebouw Espero in Haren feestelijk ingehuldigd 2 december 2011

 
In aanwezigheid van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, is vandaag het fonkelnieuwe gebouw van Espero in Haren (Brussel-Stad) geopend. Espero is een centrum dat intensieve ondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar met ernstige en chronische gedrags- of emotionele problemen. Met zijn 20 plaatsen bereikt Espero jaarlijks ongeveer 35 gezinnen. Grond en nieuwbouw samen hebben in totaal ongeveer 2,2 miljoen euro gekost, waarvan de helft van de VGC komt. Voorheen was Espero gehuisvest in een tijdelijk huurpand in het Vlaams-Brabantse Opwijk. Overigens viert Espero in 2011 tweemaal feest, want de vzw bestaat net dit jaar 5 jaar. Lees meer
 
 

Brussel krijgt opnieuw Nederlandstalige Opvoedingswinkel 22 juni 2011

 
Op initiatief van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, komt er vanaf dit najaar opnieuw een Nederlandstalige Opvoedingswinkel in Brussel. Ouders die vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen of geconfronteerd worden met (lichte) opvoedingsproblemen, kunnen er terecht voor informatie, een luisterend oor of voor deskundig advies. Om de toegankelijkheid te vergroten, zal de Opvoedingswinkel verspreid over Brussel verschillende lokale antennes hebben. Specifieke vragen worden telkens doorverwezen naar gespecialiseerde voorzieningen. Eind 2010 werd al duidelijk dat Kind en Gezin de erkenning van de vorige Opvoedingswinkel in Brussel niet zou verlengen. Op initiatief van VGC-collegelid Brigitte Grouwels hebben een aantal partners elkaar gevonden om opnieuw een Opvoedingswinkel uit de grond te stampen: Opvoeden in Brussel vzw (Baboes), Gezinsbond, CAW Mozaïek, Solidariteit voor het Gezin, Inloopteam Huis der Gezinnen, Kind en Preventie (Zita Inloopteam Dansaert) en Kind en Gezin (regiohuizen). Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels blij met 160 extra plaatsen inkomensgerelateerde kinderopvang 10 juni 2011

 
Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, reageert verheugd op de beslissing van Kind en Gezin om dit jaar 160 extra plaatsen inkomensgerelateerde kinderopvang (IKG) in zelfstandige voorzieningen te creëren in Brussel. De substantiële uitbreiding werd mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen Vlaams minister Jo Vandeurzen en VGC-collegelid Brigitte Grouwels, beiden bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin. Inkomensgerelateerde kinderopvang (IKG) is opvang die georganiseerd wordt door zelfstandige opvangvoorzieningen, waarbij de ouders een prijs betalen die afhangt van hun inkomen. Het gaat om voorschoolse opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. In 2010 waren er in Brussel 968 IKG-plaatsen. De 160 extra plaatsen betekenen dus een stijging van maar liefst 17 procent. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels maakt opstart Lokaal Dienstencentrum Brutopia in Vorst mogelijk 30 mei 2011

 
Op voorstel van minister Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, heeft het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zopas beslist om een investeringssubsidie van 300.000 euro te geven voor de opstart van het lokaal dienstencentrum ’Brutopia’ in Vorst. Met dit geld kan 341 m² grond worden aangekocht in de Merodestraat in Vorst. Als lokaal dienstencentrum geldt Brutopia als een permanent aanspreekpunt. Ouderen en andere hulpbehoevenden kunnen er met al hun vragen terecht, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  LDC Brutopia wordt het 17de lokale dienstencentrum in Brussel. Het zal vermoedelijk vanaf 2013 operationeel zijn. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels geeft subsidie van 650.000 euro voor uitbreiding internaat 30 mei 2011

 
Het Koninklijk Internaat is momenteel erkend als internaat en als semi-internaat. In het internaat kunnen kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar terecht met ernstige spraak-, taal-, gezichts- of gehoorstoornissen, met mentale stoornissen en/of met gedrags- of emotionele stoornissen. Momenteel biedt het internaat plaats aan 80 personen. Maar gezien de vele noden zouden in het Koninklijk Instituut Woluwe zo’n 28 internaatplaatsen extra moeten komen. Lees meer
 
 

Kwart miljoen euro voor verdere uitbouw seniorenvoorzieningen in Sint-Agatha-Berchem 3 mei 2011

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, heeft het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zopas beslist om een subsidie van zo’n 250.000 euro te voorzien voor de verdere uitbouw van seniorenvoorzieningen in de gemeente Sint-Agatha-Berchem. Concreet gaat het om de afwerking van het gebouw van het lokaal dienstencentrum Ellips (LDC Ellips) en om de uitrusting van het dagverzorgingscentrum Tram 82. Beide seniorenvoorzieningen zijn gevestigd in de infrastructuur van het woonzorgcentrum Arcus in de Gentsesteenweg in Sint-Agatha-Berchem. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels maakt opstart lokaal dienstencentrum Lotus in Ukkel mogelijk 1 maart 2011

 
Op voorstel van minister Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, heeft het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) beslist om gedurende 3 jaar een impulssubsidie van 48.000 euro per jaar toe te kennen voor het lokaal dienstencentrum Lotus in de gemeente Ukkel. Als lokaal dienstencentrum geldt Lotus als een permanent aanspreekpunt. Ouderen en andere hulpbehoevenden kunnen er met al hun vragen terecht, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het dienstencentrum Lotus is de opvolger van het onlangs opgedoekte dienstencentrum De Kat. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Welzijn en gezondheid
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter