Algemeen

Niet akkoord met Vanhengel 3 november 2009

 
Minister Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer (CD&V), vindt het ongepast dat federaal vice-premier Guy Vanhengel, tevens Vlaming en Brusselaar, zich moeit in het conflict dat Franstalige politici trachten ontwikkelen naar aanleiding van een nieuw Vlaams decreet inzake de Vlaamse inspectie in de faciliteitenscholen in Vlaanderen. Lees meer
 
 

Reactie Brigitte Grouwels op Vlaams regeerakkoord 9 juli 2009

 
Brigitte Grouwels, CD&V-lid in de Brusselse regering, is verheugd over de uitgestoken hand van de toekomstige Vlaamse regering naar Brussel. “Zowel naar de Vlamingen in Brussel als naar het hoofdstedelijk Gewest als geheel biedt dit regeerakkoord heel wat perspectieven”, stelt Brigitte Grouwels. De band Brussel-Vlaanderen wordt verder versterkt. De Vlaamse Regering beschouwt de Brusselse Vlamingen en al wie een geëngageerde keuze maakt voor haar instellingen en/of dienstverlening in Brussel, als volwaardig deel uitmakend van de Vlaamse Gemeenschap. Voor het Vlaams beleid is ten minste 30 procent van de Brusselse bevolking een doelpubliek. Voorts stelt Grouwels dat belangrijke opties worden genomen rond uitbreiding van kinderopvang en kwaliteitsvol onderwijs. Vlaanderen wil de samenwerking met Brussel versterken o.m. inzake mobiliteit, ruimtelijke ordening en werk.  Grouwels meent dat hiermee een zeer belangrijke basis is gelegd voor een positieve samenwerking. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels helpt Zoom Jeugd een Nederlandstalige jongerenwerking opzetten te Brussel 20 december 2008

 
De vriendinnen Iris Vanderzeypen en Naomi Banken die school lopen aan het Sint-Lukas in Brussel zijn de winnaar van de talentenwedstrijd van de vzw Promo Jeugd. Brussels staatssecretaris en VGC-collegelid Brigitte Grouwels (CD&V) maakte de winnaars zaterdagavond 20 december bekend tijdens de nacht van de trofee. De vzw Promo Jeugd ontving voor het eerst een subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om hun werking naar Vlaamse jongeren in Brussel te kunnen uitbreiden. “Brussel heeft een grote nood aan meer sociale cohesie en personen die het daarvoor opnemen”, aldus staatssecretaris Grouwels. vzw Promo Jeugd ontwikkelt initiatieven om jongeren en hun familie te helpen en om de goede relaties tussen verschillende generaties, gemeenschappen en milieus te bevorderen “ En vermits de vereniging daarbij de participatie van allochtone jongeren aan de samenleving wil bevorderen en de interculturele dialoog wenst te stimuleren, kunnen wij dit initiatief toejuichen. Brussel heeft een grote nood aan meer sociale cohesie en personen die het daarvoor opnemen”, aldus Brigitte Grouwels. Het gelauwerde project is een mooie toepassing van hun filosofie. In samenwerking met artistieke leeftijdsgenoten ontwerpen Iris en Naomi een jonge en gedurfde modecollectie. Vervolgens zullen ze hun fotografielessen in de praktijk brengen en een fotosessie organiseren met modellen van alle leeftijden, alle maten en alle culturen, met een fotokalender als resultaat. De opbrengst van de verkoop van de kalender en de veiling van de gefotografeerde kledij is voor een goed doel bestemd.&rdquo Na drie edities voor de Franstalige jeugd kon de werking van Zoom Jeugd zich vanaf dit jaar, dankzij de Vlaamse Gemeenschapscommissie, voor het eerst ook openstellen voor Nederlandstalige jongeren. VGC-collegelid Brigitte Grouwels: “Wij vinden het positief dat de vereniging sinds dit jaar heeft beslist om zich ook te gaan richten naar de Nederlandstalige jeugd in Brussel en dus naar alle jongeren in onze stad. Wij hebben een startsubsidie van ± 22.500 EUR vrijgemaakt om de vereniging in staat te stellen zich ook tot een Nederlandstalig publiek te richten en om de eigen werking af te stemmen op de reeds bestaande Nederlandstalige jeugdstructuren in Brussel. Lees meer
 
 

Prijsuitreiking zoektocht Marollen 9 november 2008

 
Van 16 juli tot en met 14 september 2008 had een wandelzoektocht plaats in de Marollen te Brussel.Op zondag 9 november 2008 werden de prijzen uitgedeeld in hotel Galia op het Vossenplein te Brussel en dit in aanwezigheid van Staatssecretaris Brigitte Grouwels. Bij deze gelegenheid werden twee cheques van elk 500 euro overhandigd door de groep Circus  uit Brussel en dit aan VZW "Ziekenhuisclowns" uit Brugge, die actief zijn in het Universitair Ziekenhuis VUB Jette en aan ASBL "La Samaritaine", sociaal restaurant uit de Marollen te Brussel. De uitslag van de zoektocht luidt als volgt : 1. Warny Cam - Alsemberg2. Milio Jacqueline - Aartselaar3. Corthals Ria - Lummen4. Vranckx Willy - Steenokkerzeel5. Vanderstock Jacqueline - Zottegem6. Evenpoel Jacques - Ninove7. Van Bossche Emiel - Sint-Niklaas8. Aerts Anna - Tielt-Winge9.Wenmackers Sylvia - Dilsen-Stokkem10. Irene Das - Dilsen-Stokkem. De deelnemers kwamen uit het ganse Vlaamse land. Maar ook bij deze wedstrijd liet de economische crisis zich voelen.Waar vroeger bij zoektochten iedere deelnemer een routeblad kocht, werd thans door de meeste groepen slechts één blad aangeschaft. Toch werden nog 320 bladen verkocht. Hetgeen resulteerde in een deelnemingsveld van enkele duizende deelnemers. Zodat er terecht van een groot succes kan gesproken worden. Lees meer
 
 

Brusselse Vlamingen mogen geen pasmunt zijn voor splitsing BHV ! 14 augustus 2008

 
In een interview gisteren in Le Soir laat Jean-Marie Dedecker zijn licht schijnen op de communautaire uitdagingen van ons land. Zo stelt hij onder meer dat voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde een compensatie kan worden gevonden in Brussel. Volgens Dedecker is het abnormaal dat 60 000 Vlaamse kiezers 17 zetels in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de helft van de Brusselse ministers waard zijn. Brigitte Grouwels (CD&V) reageert verbaasd: ’Het lijkt erop dat Jean-Marie Dedecker de Brusselse Vlamingen als pasmunt wil gebruiken in de interinstitutionele dialoog en dit nog voor de onderhandelingen goed en wel zijn begonnen.’ De Brusselse staatssecretaris wijst erop dat de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen de logische tegenprestatie is voor de waarborgen voor de Franstaligen op federaal niveau. Grouwels: ’In ons land staan de twee grote Gemeenschappen op voet van gelijkheid, zowel in Brussel als op federaal niveau.’ Ook strategisch is de uitspraak van Dedecker een miskleun, aldus Grouwels. ’Ongevraagd en gratuit gooit Dedecker het lot van de Brusselse Vlamingen te grabbel. Zo’n stellingname kan de Franstaligen alleen maar aanmoedigen om hun onzinnige eisenbundel nog te vergroten zonder dat daar op het vlak van de staatshervorming iets tegenover staat.’ Tenslotte zitten de Vlamingen in Brussel volgens de staatssecretaris eerder in de positie van vragende partij dan in die van gevende partij. Zo blijven zij, bijvoorbeeld inzake de toepassing van de taalwet, nog flink op hun honger zitten. Grouwels: ’De Brusselse Vlamingen moeten in de dialoog van Gemeenschap tot Gemeenschap daarom ook substantieel zijn vertegenwoordigd’. Lees meer
 
 

Felicitaties aan Vlaams Minister-President Kris Peeters 11 juli 2008

 
Brigitte Grouwels feliciteert Vlaams minister-president Kris Peeters Brussel uitbouwen tot echt stadsgewest en hoofdstad” Brigitte Grouwels (CD&V), staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke regering, heeft minister-president van de Vlaamse regering gefeliciteerd met zijn 11-juli toespraak. “De Brusselse Vlamingen zijn erg opgetogen dat de Vlaamse minister-president officieel verklaart dat Vlaanderen Brussel niet zal loslaten. Integendeel, Vlaanderen wenst dat Brussel wordt versterkt tot een echt stadsgewest en hoofdstad. Bovendien erkent Vlaanderen dat Brussel hiervoor extra financiële middelen nodig heeft”, aldus Brigitte Grouwels. Brigitte Grouwels pleit reeds vele jaren zowel binnen als buiten haar partij dat Vlaanderen Brussel niet mag loslaten. “Brussel ligt niet alleen in Vlaanderen maar het Brussels Gewest bezorgt Vlaanderen ook heel wat welstand”, stelt Grouwels. Zij pleit ervoor om te kiezen voor een Brussel als bindmiddel tussen Vlamingen en Franstaligen en voor de uitbouw van een belangengemeenschap tussen Brussel en zowel Vlaanderen als Wallonië. “Dat is wat anders dan aan Franstalige kant waar men kiest voor de éénzijdige uitbouw van een Waals-Brusselse federatie en waar men Brussel exclusief binnen de “Franstalige ruimte situeert”, aldus Grouwels in haar 11-juli boodschap. De suggestie van partijgenoot Kris Peeters om voor samenwerking tussen Brussel en zijn sociaal-economisch hinterland in Vlaanderen en Wallonië te kiezen volgens een structuur die vergelijkbaar is met die van het Europese samenwerkingsdistrict Rijsel, Kortrijk en Doornik kan op heel wat bijval van Brigitte Grouwels rekenen. “Ik heb die nieuwe structuur reeds van nabij bestudeerd. Dat zou erg goed kunnen werken in de Brusselse regio. Het samenwerkingsverband verandert niets aan de grenzen, noch aan de eigen bevoegdheden van de betrokken overheden maar maakt samenwerking op een gestructureerde wijze mogelijk”, besluit staatssecretaris Brigitte Grouwels. Lees meer
 
 

Geen blanco cheque ! 15 februari 2008

 
Geen blanco cheque! Binnen de hoofdstedelijke regering werd omtrent de institutionele toekomst van Brussel een akkoord bereikt waarbij de belangen van de inwoners van Brussel centraal staan. Lees meer
 
 

Vlaamse Christen-democraten claimen Brussel 22 januari 2008

 
In het kader van het institutionele Octopusoverleg is Brussels Staatssecretaris Brigitte Grouwels verheugd dat de leider van dit overleg, Yves Leterme, Brussel duidelijk op de agenda heeft geplaatst. Ook de franstalige reacties hierop voor hervormingen van het Brussels institutioneel kader stemmen haar hoopvol. Lees meer
 
 

Stedenfonds II komt eraan! 26 oktober 2007

 
Brigitte Grouwels (CD&V) heeft een sociale delegatie ontvangen in verband met de stedenfondsprojecten. Zij heeft een nieuwe stand van zaken gegeven... Lees meer
 
 

Grouwels schrijft brief aan Waals-Brabantse burgemeesters 28 augustus 2007

 
Naar aanleiding van de BHV-besprekingen komt de idee om het tweetalig statuut van Brussel uit te breiden tot Vlaams- en Waals-Brabant regelmatig aan bod. De in 1962 aan zes Vlaams-Brabantse gemeenten opgelegde faciliteiten werden toen ook voorzien voor drie Waals-Brabantse gemeenten, maar er verworpen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Algemeen
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter