Algemeen

Aantrekkelijkheid Louizaflessenhals verhoogt aanzienlijk 30 augustus 2013

 
Nieuwe verkeerssituatie is gevolg van constructief overleg tussen diverse partijen De Louizaflessenhals, tussen het Louizaplein en het Stefaniaplein, ondergaat een grondige metamorfose. Bedoeling is om het comfort en de veiligheid van kooplustigen te verhogen. Deze maatregelen zijn het gevolg van goed constructief overleg tussen de gewestelijke en gemeentelijke overheden (Stad Brussel, Elsene en Sint-Gillis), VSGB (Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), MIVB, politiezones,  UCM (Union des classes moyennes), Izeo (Organisatie van Brusselse zelfstandigen), de vertegenwoordigers van de handelaars en de parkinguitbaters.  In eerste instantie komt er een testfase van 5 maanden, die vanaf maandag 2 september in werking treedt. Vanaf dan zal de politie ook gerichte controles uitvoeren.   Lees meer
 
 

Een gewestelijk parkeerbeleid voor een betere mobiliteit 18 juli 2013

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer, heeft de Brusselse regering vandaag een definitief akkoord bereikt over de tweede lezing van het allereerste gewestelijke parkeerbeleidsplan. Maandagavond was hierover al een principeakkoord bereikt tussen de Brusselse ministers.  Het plan harmoniseert en vereenvoudigt de parkeerregels in het hele gewest. Het zorgt zo voor een faire en gelijke behandeling van alle parkeerders in het Gewest. “Dit gewestelijk parkeerbeleidsplan moet bijdragen aan een betere mobiliteit in het hele Gewest”, aldus Brigitte Grouwels. Het parkeerbeleidsplan treedt in werking vanaf 1 januari 2014, en is 5 jaar geldig. Lees meer
 
 

Het Gewest voert zijn parkeerplan in ! 16 juli 2013

 
Op 15 juli 2013 is de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in een buitengewone Ministerraad bijeen gekomen om de knoop door te hakken over de wijze waarop in Brussel voortaan geparkeerd wordt. Met dit eerste Gewestelijk Parkeerbeleidsplan geeft de Regering concrete invulling aan de harmonisering van het parkeren in heel het Gewest. Ze zet daarmee een belangrijke stap voor de mobiliteit van de Brusselaars. Lees meer
 
 

Minister Grouwels doet oproep aan burgemeester Thielemans van Stad Brussel 28 juni 2013

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken, vraagt aan Freddy Thielemans (PS), burgemeester van de Stad Brussel, om zijn politiediensten opdracht te geven om de signalisatieplannen voor de werf in de Poincarélaan (een gewestweg) te ondertekenen, zodat de werken na de Zuidfoor kunnen starten.  Door het uitblijven in de voorbije weken van deze noodzakelijke handtekening, was het voor het Gewest onmogelijk om  tegen eind juni een gemarkeerd fietspad op de Poincarélaan tussen Ninoofsepoort en de Jamarlaan aan te leggen. Deze gewestwerf werd nochtans volgens de regels voorbereid én kreeg eerder een positief advies kreeg van de Commissie Coördinatie van de Werkzaamheden. Bovendien bleken de observaties van de testfase zeer positief. "Ik vind dat deze politiebevoegdheid correct gebruikt moet worden, en niet kan dienen om gewestprojecten te belemmeren.  Door het ontbreken van deze handtekening kon een belangrijk en noodzakelijk fietspad op de Kleine Ring niet vroeger gerealiseerd worden", stelt minister Grouwels. Lees meer
 
 

VUB presenteert grootschalig onderzoek naar behoeften Brusselse ouderen 24 juni 2013

 
Ouderen vaker als vrijwilligers inschakelen, een meer buurtgerichte benadering van ouderenzorg en extra aandacht voor diversiteit. Dat zijn enkele van de  conclusies van het VUB-onderzoek naar de behoeften van Brusselse ouderen op het vlak van huisvesting en dienstverlening. In de plenaire zaal van het Brussels parlement werden de conclusies van dit onderzoek deze namiddag voorgesteld. Deze studie kwam er op vraag van de GGC-Collegeleden Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, de Vlaamse ministers Jo Vandeurzen en Pascal Smet en Cocof-Collegelid Rachid Madrane. De bevoegde ministers waren dan ook aanwezig tijdens de voorstelling van de studie, net als de bevoegde Brusselse en Vlaamse parlementsleden.  Lees meer
 
 

Vlotte uitwisseling camerabeelden en respect voor privacy gaan hand in hand in Parijs 11 juni 2013

 
Een vlotte uitwisseling van camerabeelden kan met volledig respect voor de privacy. Dat bewijst Parijs, waar al jaren een eengemaakt videobewakingsplatform operationeel is. Op initiatief van bevoegd minister Grouwels brengt een Brusselse delegatie morgen, 12 juni, een werkbezoek aan ‘la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne’ (DSPAP). Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil op korte termijn werk maken van een eengemaakt platform. Lees meer
 
 

GGC stelt transitiemanager aan 6 juni 2013

 
Op initiatief van Brigitte Grouwels (CD&V) en Céline Fremault (cdH) heeft het Verenigd College van de GGC zopas de firma PwC als transitiemanager van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) aangesteld. De taak van zo’n transitiemanager is tweeledig: het omvat de doorlichting van de huidige werking van de administratie en het meewerken aan een nieuwe strategie in het kader van de bevoegdheden die de GGC in het kader van de 6de staatshervorming erbij krijgt. De eerste taak, de doorlichting van de administratie, zal na de zomervakantie, in september 2013, al rond zijn. De tweede opdracht kan pas opgestart worden op het ogenblik dat er meer duidelijkheid is over de nieuwe bevoegdheden van de GGC. De GGC trekt zo'n 50.000 euro uit voor de aanstelling van de transitiemanager. Lees meer
 
 

Een oranje kijk op Brussel voor een stad op mensenmaat 21 mei 2013

 
Wat kunnen we doen om van Brussel de droomstad te maken die mensen aantrekt om er te leven, te wonen en te werken? Dat was de drijfveer van de vijf Brusselse CD&V verkozenen om het boek “Een oranje kijk op Brussel” te schrijven. Minister Brigitte Grouwels, fractievoorzitter Brigitte De Pauw, Eerste Ondervoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Walter Vandenbossche, Brussels volksvertegenwoordiger Bianca Debaets en volksvertegenwoordiger Paul Delva zullen met dit boek in debat gaan met de Brusselse bevolking op 1 juni 2013 om 13.30u in De Markten.     Lees meer
 
 

Brusselse regering maakt werk van gewestelijk videobewakingsplatform 19 april 2013

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V) en Charles Picque (PS) heeft de Brusselse regering gisteren beslist om een studie te lanceren die moet uitmonden in de oprichting van een gewestelijk videobewakingsplatform. Lees meer
 
 

Toekenning van meer dan 3 miljoen euro aan de MIVB voor versterking van veiligheid op het openbaar vervoer 21 december 2012

 
De wet van 19 juli 2012 heeft het luik veiligheid en preventie van het ‘Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel’ uitgebreid. Tevens werd een extra bedrag van 30 miljoen euro ter beschikking gesteld van dit fonds naar aanleiding van de uitvoering van het Institutioneel Akkoord van de zesde Staatshervorming. De beslissing inzake de toekenning van de middelen is overigens een bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen van 7 april 2012 die leidden tot de dood van een personeelslid van de MIVB, werd beslist om het veiligheids- en preventiebeleid van de MIVB te versterken via diverse maatregelen, waaronder de uitbreiding van het corps veiligheids- en preventieagenten alsook een versterking van hun uitrusting. Hiertoe heeft de Brusselse Regering op voorstel van Brigitte Grouwels, Minister van Vervoer en Openbare Werken, en Charles Picqué, Minister-President, op donderdag 20 december besloten om een specifieke dotatie van 3,19 miljoen euro toe te kennen aan de MIVB voor de versterking van haar veiligheid. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Algemeen
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter