19 april 2016

"Significant aantal Brusselse gemeenten heeft WEL een LIVC. Homans slaat de bal mis."

 

 Brigitte Grouwels en Paul Delva ondervroegen Brusselse Regering over oprichting Lokale Integrale Veiligheidscellen in Brussel

 "Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans slaat de bal mis als ze beweert dat in de Brusselse gemeenten nog geen 'Lokale Integrale Veiligheidscellen' (LIVC) bestaan", stellen de Brusselse CD&V-parlementsleden Brigitte Grouwels en Paul Delva. Ze ondervroegen gisterenavond Brussels minister-president Rudi Vervoort hierover tijdens een parlementaire debat over de recente aanslagen. Vervoort stelde dat deze LIVC's nu al bestaan in 14 van de 19 Brusselse gemeenten. Bedoeling is dat op korte termijn alle Brusselse gemeenten beschikken over zo'n LIVC.

Vorige week woensdag stelde Vlaams parlementslid Joris Poschet (CD&V) een parlementaire vraag aan Liesbeth Homans over het bestaan van LIVC's in Brussel. Zo'n LIVB is een lokaal gemeentelijk overlegplatform waar informatie uitgewisseld wordt tussen sociale diensten, preventiediensten, de lokale task force en het lokaal bestuur. In zo'n cel worden ook afspraken gemaakt over de opvolging van zogenaamd 'foreign terrorist fighters' op het grondgebied van elke (Brusselse) gemeente.

Op de vraag van Poschet antwoordde Homans dat ze geen weet had van het bestaan van LIVC's in Brussel. "Ik moet u teleurstellen", antwoordde Homans aan Poschet. "De Brusselse gemeenten leggen de omzendbrief van Jan Jambon naast zich neer en nemen hun verantwoordelijkheid niet op." Homans voegde er nog aan toe dat in Vlaanderen deze LIVC's wel voortreffend werk zouden leveren.

Na dit antwoord van Homans nam Joris Poschet contact op met zijn collega's in het Brussels Parlement, Brigitte Grouwels en Paul Delva. Tijdens een bijzonder parlementair debat over de aanslagen ondervroegen Grouwels en Delva gisterenavond minister-president Rudi Vervoort over de werking van deze LIVC's op het Brusselse grondgebied. De minister-president antwoordde dat momenteel al 14 van de 19 gemeenten beschikken over dergelijke LIVC's. Vervoort stelde dat het de bedoeling is dat alle 19 gemeenten op korte termijn over zo'n LIVC beschikken.

"Als Homans beweert dat Brussel zijn verantwoordelijkheid niet opneemt op het vlak van de oprichting van LIVC's, dan slaat ze de bal pijnlijk mis”, aldus Grouwels en Delva. “Op gratuite wijze doet ze mee aan een nieuw rondje Brussel-bashing. Haar uitspraken zijn een Vlaams minister onwaardig."

Op vraag van Brigitte Grouwels ging Vervoort ook dieper in op de inhoud van de omzendbrief van Jan Jambon, minister van binnenlandse zaken, van augustus 2015. Deze brief ligt aan de basis van de oprichting van de LIVC's in ons land. Volgens Vervoort blijkt deze brief zeer algemeen en generalistisch te zijn opgesteld. Grouwels en Delva betreuren dit : "In de brief van Jambon ontbreekt een duidelijk, zelfde kader voor alle gemeenten", besluiten ze.

 

Perscontact :

Philippe Vanstapel
Parlementair medewerker Brigitte Grouwels
pvanstapel@bruparl.irisnet.be  -  02/213.71.58

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter