27 maart 2014

Positief kiezen

 

Waar kiest u voor, als Brusselaar? Voor een samenleving waarin tegenstellingen op de spits worden gedreven? Of kiest u voor een samenleving die gebaseerd is op samenwerking? Een samenleving waarin de sterken solidair opkomen voor de zwakken? Een land waarin elk gewest op zichzelf terugplooit? Of wil u een Vlaamse Gemeenschap die blijft investeren in Brussel?

Dat is de fundamentele keuze die u maakt op 25 mei. 

CD&V gelooft in positieve keuzes, ook op sociaaleconomisch vlak. Ja, we kunnen de economie stimuleren zonder sociale bescherming af te breken. Ja, we kunnen de loonkosten verlagen zonder te raken aan de inkomens van gezinnen. Ja, we kunnen jobs creëren voor jongeren zonder oudere werknemers te laten vallen. Ja, we kunnen pensioenen veiligstellen zonder de volgende generatie ervoor op te laten draaien.

We maken al deze keuzes heel concreet in ons sociaaleconomisch plan. Dat plan hebben we het 3D-plan genoemd. Want we beogen er 3 doelstellingen mee: lastenverlaging, sociale vooruitgang en investeringen. Deze drie elementen zijn voor ons essentieel opdat meer welvaart ook tot meer welzijn voor zou leiden.

Als Vlaamse christendemocraat ga ik volop voor een Brussel waarin economische groei en sociale vooruitgang hand in hand gaan. Met ons 3D-plan maken we van Brussel een plek waar het nog beter is om te wonen en te werken. Met uw steun wil ik van Brussel een warme stad maken, van de mensen en voor de mensen, voor àlle mensen.

In dat Brussel wil ik leven. U ook?

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter