17 november 2008

Opening van twee nieuwe voorzieningen voor personen met een handicap

 

Staatssecretaris Grouwels opent twee nieuwe voorzieningen voor personen met een handicap

Sinds haar aantreden in 2004 heeft Staatssecretaris Grouwels (CD&V), in haar hoedanigheid als VGC-Collegelid bevoegd voor welzijn steeds een prioriteit gemaakt van de Nederlandstalige sector Personen met een Handicap in Brussel. Deze aandacht betekent concreet dat de VGC sinds 2004 zwaar investeert in deze sector (ongeveer 3.500.000 €) om de historische zorgachterstand van Brussel in vergelijking met de rest van Vlaanderen ongedaan te maken.

Dat de inspanningen van Grouwels resultaten opbrengen werd in november nogmaals duidelijk met de opening van een nieuw tehuis voor werkenden in Anderlecht (opgestart door Begeleidingscentrum Sint-Franciscus) en een dagcentrum in Brussel-stad (opgestart door vzw De Lork). Deze nieuwe voorzieningen betekenen uiteraard ook meer plaatsen voor de opvang met personen met een handicap. Ter vergelijking, in 2004 waren er 171 erkende plaatsen voor minderjarigen en 101 erkende plaatsen voor volwassenen. Nu zijn er 197 erkende plaatsen voor minderjarigen en 240 erkende plaatsen voor volwassenen.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter