Eerste Brusselse ’Jobdag’ is succes: havenbedrijven tevreden 28 oktober 2005

 
Op 28 oktober werd de eerste Brusselse ’Jobdag’ georganiseerd. Op initiatief van Brigitte Grouwels werd daarbij bijzondere aandacht besteed aan de Haven van Brussel. Het initiatief lokte in totaal zo’n duizend werkzoekenden. Lees meer
 
 

Brusselse regering schrijft 177 vacatures uit 27 oktober 2005

 
Vandaag besliste de regering om de volgende twee jaar 177 personeelsleden aan te werven voor het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brigitte Grouwels, staatssecretaris voor ambtenarenzaken: ’De aanwervingen moeten leiden tot een betere dienstverlening aan de bevolking.’ Lees meer
 
 

Eerste steen voor nieuwe kinderdagverblijf ’De Zonnebloem’ 26 oktober 2005

 
Brigitte Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor kinderopvang, legde vandaag samen met Anderlechts schepen Walter Vandenbossche de symbolische eerste steen van het nieuwe gebouw van kinderdagverblijf ’De Zonnebloem’. Lees meer
 
 

Huisartsentekort in Brussel: numerus clausus herzien! 21 oktober 2005

 
Momenteel zijn er slechts 84 Nederlandstalige huisartsen actief in Brussel. Stageplaatsen kunnen sinds 2004 niet meer worden ingevuld. Brussels staatsecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) vraagt de federale en Vlaamse overheid om de numerus clausus voor studenten geneeskunde te herzien. Lees meer
 
 

Een klachtendienst voor Brusselse overheid 29 september 2005

 
De Brusselse overheid is niet pefect. Er lopen wel eens dingen fout. Op zich geen probleem als die fouten worden rechtgezet en als er lessen uit worden getrokken. De oprichting van een interne klachtendienst, op initiatief van Brigitte Grouwels, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, moet daarbij helpen. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter