30 juni 2011

Nieuwe taxichauffeurs moeten voortaan ecologisch leren rijden

 

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer bevoegd voor taxibeleid, heeft de Brusselse ministerraad beslist dat alle nieuwe taxichauffeurs verplicht een halfdaagse cursus ’ecologisch rijden’ moeten volgen. Doel van deze opleiding is om de rijstijl van de taxichauffeurs te veranderen, zodat ze een veiligere, minder agressieve en minder vervuilende rijstijl aannemen. De vorming ‘ecologisch rijden’ wordt opgenomen in het examenprogramma voor kandidaat taxichauffeurs. Ze moeten deze cursus pas volgen, nadat ze geslaagd zijn voor alle andere testen om toegang te krijgen tot het beroep van taxichauffeur (gedragstesten, theoretisch examens en de praktische proef). De reeds actieve taxichauffeurs kunnen deze cursus ‘ecologisch rijden’ op vrijwillige basis volgen.

"Met deze maatregel voer ik samen met de taxisector het sectorakkoord van 2010 en mijn beleidsplan ’Taxi naar de Toekomst’ verder uit", licht minister Brigitte Grouwels toe. "Als dienst van openbaar nut en een vorm van openbaar vervoer hebben taxi’s een belangrijke voorbeeldfunctie op milieuvlak. Taxi’s zijn met 20.000 ritten per dag intensief gebruikte voertuigen, en hebben dus een belangrijke milieu-impact. Het verplicht maken van de opleiding ecologisch rijden voor kandidaat taxichauffeurs moet hen toelaten om een nieuwe rijhouding aan te nemen. Studies hebben al uitgewezen dat een rationele rijstijl kan bijdragen tot zo’n 10 procent minder brandstofverbruik. En aangezien er jaarlijks zo’n 300 nieuwe taxichauffeurs bijkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal de impact van deze maatregel al snel te voelen zijn."

Vergroening wagenpark

Naast de cursus ecologisch rijden, plant minister Grouwels nog andere maatregelen om het wagenpark te ’vergroenen’:

  • De Euronorm 5-doelstelling waaraan alle nieuwe taxivoertuigen moeten voldoen.
  • De ecoscore van voertuigen: dit is een milieuscore voor het voertuig, waarbij rekening wordt gehouden met de impact van het voertuig op de luchtkwaliteit, geluidshinder en broeikaseffecten. Alle voertuigen zullen moeten voldoen aan een minimale ecoscore, zodat het hele wagenpark verschoond wordt. De concrete modaliteiten op het vlak van de ecoscore worden momenteel besproken met de taxisector zelf.
  • Het promoten van milieuvriendelijke alternatieven, onder andere door een aantal licenties voor te behouden aan elektrische voertuigen.
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter