13 augustus 2013

Nieuwe regeling voor laden en lossen in de Louizaflessenhals

 

Vanaf 2 september 2013 wordt laden en lossen op de stoep van de Louizalaan tussen het Louizaplein en het Stefaniaplein, verboden. Leveren zal alleen nog mogelijk zijn op de rijweg en dit 7 dagen op 7, tussen 10 en 14 uur. Bedoeling van de maatregel is het comfort en de veiligheid voor de voetgangers te verhogen in dit stuk van de Louizalaan.

Winkelen in de Louizaflessenhals stoot vandaag op talrijke hindernissen:

-  ondanks een parkeerverbod op de laad- en loszones staat de Louizaflessenhals dagelijks vol geparkeerde wagens;

-  deze wagens maken de stoepen bijzonder smal en leiden tot hinder, gebrek aan com­fort en onveiligheid voor voetgangers;

-  de kernactiviteiten van de leveranciers van de handelszaken worden bemoeilijkt door de foutgeparkeerde wagens. Dit vormt een verhoogd risico voor voetgangers en veroorzaakt schade aan het stadsmeubilair (vuilnisbakken, paaltjes, verlichting) en aan de uitstalramen van de winkels.

Om de Louizaflessenhals extra gastvrij te maken voor de bezoekers, hebben de overheden (gewest en gemeenten), in overleg met de vertegenwoordigers van de handelaars, de politiezones en de MIVB, beslist om de situatie te wijzigen en de openbare ruimte terug te geven aan de voetgangers.

Vanaf 2 september wordt laden en lossen op de stoep verboden. Vanaf dan mag alleen nog geleverd worden op de rijweg en dit tussen 10 uur en 14 uur, 7 dagen op 7. Het bestaande parkeerverbod blijft gehandhaafd. De politiezone zal veelvuldige controles uitvoeren op het naleven van de nieuwe regelgeving in de flessenhals. De handelaars van de Louizaflessenhals ontvangen deze week een informatiefolder in de bus, zodat ze tijdig hun leveranciers kunnen inlichten over deze maatregel.

Bij de start van de nieuwe regeling, zullen de uitbaters van de openbare parkings speciale acties opzetten om deze parkeermogelijkheid duidelijk in de kijker te zetten. Interparking zal de handelaars bijvoorbeeld voordelige abonnementen aanbieden en het parkingaanbod bekend maken bij de klanten. Parking Louise Village wordt in september verbouwd en zal nadien ook speciale acties ondernemen.

Brussel Mobiliteit zal in afwachting van veralgemeende parkeergeleidingsborden zorgen voor een tijdelijke signalisatie naar de openbare parkings.

De handelaars en bezoekers van de Louizalaan zullen al in de laatste week van augustus positieve acties opmerken: de stoepen krijgen een grondige schoonmaakbeurt, er worden plantenbakken geplaatst, vuilnisbakken worden vernieuwden de signalisatie wordt aangepast. Deze maatregelen zullen zorgen voor een frisse wind door de winkelstraat en zullen het merkbeeld van de Louizalaan extra versterken.

Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, is blij met de maatregel. “De Louizalaan behoort tot de mooiste winkelstraten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Geparkeerde of parkerende wagens belemmeren het comfort voor de voetgangers en de algemene uitstraling voor bezoekers. Ik reken er op dat de Louizaflessenhals dankzij de maatregel nog meer haar ware aard zal kunnen tonen : uitnodigen om aangenaam te kuieren en in alle comfort te shoppen.”

In 2011 voerde Sonecom, in samenwerking met Espace Mobilité, een studie naar de verplaatsingen van de klanten. De resultaten waren opmerkelijk. Zo denken handelaars in de Louizawijk dat meer dan de helft van de klanten (52,6%) met de wagen komt, een kwart met openbaar vervoer en zo’n 14% te voet. In werkelijkheid komt meer dan de helft met openbaar vervoer (50,6%), meer dan een derde te voet (36,2%) en slechts één op tien met de wagen (11%)

“Vandaar dat het belangrijk is dat de Louizalaan wordt aangepakt. De handelaars hebben er trouwens zelf alle baat bij om in te zetten op de voetgangers, die de overgrote meerderheid van hun klanten uitmaken. Dankzij dit soort maatregelen kunnen we van Brussel een gewest maken waar het aangenaam is om te wonen én te winkelen”, aldus Bruno De Lille, staatssecretaris voor Mobiliteit.

Na 5 maanden zal de nieuwe regeling voor laden en lossen grondig worden geëvalueerd, in samenwerking met de handelaars en leveranciers.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter