6 februari 2014

Nieuw gebouw voor basisschool en kinderopvang geopend in Etterbeek

 

Minister Guy Vanhengel, Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, en Minister Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Gezin, hebben deze namiddag de nieuwe gebouwen van basisschool Lutgardis, kinderdagverblijf De Kollebloem en IBO Stroomopwaarts in de gemeente Etterbeek feestelijk ingehuldigd.

Al deze voorzieningen zijn voortaan gecentraliseerd op een site in de Generaal Fivéstraat in Etterbeek en maken deel uit van de Brede School ‘De Brede Stroom’. Dankzij het nieuwe gebouw wordt de opvangcapaciteit aanzienlijk verhoogd: in de basisschool kunnen voortaan 316 kinderen terecht (+ 123 plaatsen), in het kinderdagverblijf is plaats voor 83 kinderen tussen 0 en 3 jaar (+ 36 plaatsen), terwijl de gloednieuwe IBO Stroomopwaarts dan weer goed is voor 21 plaatsen voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.

Dit totaalproject werd mogelijk dankzij een VGC-subsidie 2,3 miljoen euro vanwege de Collegeleden Vanhengel en Grouwels. Met een tussenkomst van 2,3 miljoen euro had de VGC  een fors aandeel in de financiering van dit project dat in totaal zo’n 7,2 miljoen euro kostte. 

VGC-Collegelid Guy Vanhengel: “Investeren in het Nederlandstalig onderwijs in blijft voor de VGC een prioriteit. Vandaag creëren we op deze site broodnodige plaatsen in het Brussels basisonderwijs. De nood blijft echter hoog. Om tegemoet te komen aan de vragen van de ouders, hebben we minstens 40 nieuwe basisscholen nodig.”

VGC-Collegelid Brigitte Grouwels: “Brussel telt meer jonge kindjes en gezinnen dan elders in het land. Deze kinderen en hun gezinnen zijn ook heel divers in kleur, taal en samenstelling. Die diversiteit is een belangrijke troef, maar stelt ook bijzondere uitdagingen. Met het oog op hun latere schoolcarrière is het belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk met Nederlands in contact komen.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter