27 januari 2002

Minister Brigitte Grouwels investeert 9,5 miljoen euro in herstelling gewestwegen

 

Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft vanmiddag in de commissie infrastructuur van het Brussels parlement toelichting gegeven bij de lopende herstellingswerken aan Brusselse gewestwegen. In 2011 investeert minister Grouwels maar liefst 9,5 miljoen euro in het structureel onderhoud van Brusselse gewestwegen die schade ondervonden ten gevolge van het recente winterweer. Daarnaast trekt ze dit jaar nog eens 4,35 miljoen euro uit om de talrijke putten in het wegdek te herstellen. Tot slot treedt minister Grouwels ook proactief op door de aannemers van wegenwerken gedurende 3 jaar verantwoordelijk te houden voor het onderhoud van de weg. Door de zware winterse weersomstandigheden hebben de Brusselse gewestwegen extra schade opgelopen. Daarom vroeg minister Brigitte Grouwels begin december 2010 aan haar administratie Mobiel Brussel om een kalender op te maken van alle gewestwegen die volledig of gedeeltelijk geherasfalteerd moeten worden. Elk project werd voorafgegaan door een grondige studie om optimaal rekening te houden met de noden van de actieve weggebruikers en de gebruikers van het openbaar vervoer.

Volgende gewestwegen werden voorlopig geselecteerd:

- Albert I-square
- Oudergemlaan - Schuman-Belliard
- Brugmannlaan - Stalle-Danco
- Kanaaldijk - Bergen-Bassin
- Hertstraat
- Charleroisesteenweg - Brugmann Stefania
- Doverstraat
- E411 Brussel-Namen
- Vijverstraat - Verkeersader Waversesteenweg
- Vorsterielaan - Ventwegen richting centrum
- Raketstraat - Luchtschipstraat - Leopold III
- Raketstraat - Grens gewest
- Heldensquare – Wegtracé
- Hollandstraat
- Paul Hymanslaan - Kruispunt Tomberg
- Leopold II-laan - Franse Gemeenschap – Saincteletteplein
- Leopold II-laan - Uitgang tunnels richting centrum
- Leopold III-laan - Kruispunt Vrijetijd
- Ninoofsesteenweg - Driehoek-Duchesse
- Paleizenstraat - Masuiplein - De Trooz Square
- Koninginnelaan – Vooruitgang
- Ruisbroeksesteenweg
- Stefaniatunnel
- Tervuursesteenweg - Snelstroken Julius Caesar - Leopold II-square en Kruispunt Caesar en Linkse voorsorteerstroken
- Driehoeksplaats - Ninove-Poincaré
- de Tyraslaan
- Vilvoordsesteenweg - Meudon - Grens gewest
- Vleurgatsesteenweg - Louiza-Flagey
- Waterloosesteenweg - Churchill Vleurgat

De overlast van deze onderhoudswerken wordt overigens tot een minimum beperkt. Elke werf wordt immers vooraf apart besproken door de bevoegde coördinatiecommissie Openbare Werken. Er wordt ook steeds naar gestreefd om nieuwe asfalteringen ’s nachts of in het weekend aan te leggen. Voorts blijft steeds 1 rijstrook beschikbaar voor het autoverkeer. Tot slot duren de meeste werven slechts enkele dagen, waardoor de hinder tot een minimum herleid wordt.

Putten in het wegdek

Los van de vernieuwing van het wegdek, herstelt Mobiel Brussel momenteel ook de talrijke putten in het wegdek ten gevolge van het winterweer. Minister Grouwels heeft hiervoor een budget van 4,35 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Minister Brigitte Grouwels: "Reeds 68 bestelbonnen voor meer dan 211 putten werden naar de betrokken aannemers verstuurd. Meer dan 90 procent daarvan werd gedicht bij werken ’s nachts en overdag. Alle nieuwe gaten in de weg worden in ieder geval zo snel mogelijk behandeld, zodat de veiligheid van de weggebruikers opnieuw gegarandeerd kan worden."

Verantwoordelijkheid

Minister Brigitte Grouwels wil ook proactief handelen door de aannemers meer verantwoordelijkheid te geven. Aannemers die een gewestweg (her-)aanleggen zullen gedurende 3 jaar verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van die weg.

Minister Brigitte Grouwels: "De bestekken voor wegeninvesteringen die mijn administratie opstelt, bevatten allen de bepaling dat de aannemer alle herstellingen dient uit te voeren gedurende een termijn van 3 jaar na de indienststelling van de weg. Deze bepaling werd na overleg ook opgenomen in het typebestek van Mobiel Brussel voor wegenwerken."

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter