19 oktober 2018

LGBTI-kwestie doet IPU op grondvesten daveren

 

 

De Internationale Parlementaire Unie (IPU), die bijeen kwam in de Zwiterse stad Genève van 14 tot 18 oktober 2018, heeft ter stemming gelegd of de voltallige assemblee een debat dat beslist is door de meerderheid in een commissie, van de agenda van die commissie kan halen. De aanleiding was een debat in verband met de rechten van LGBTI (andere seksuele geaardheden) dat op de agenda van de commissie ‘Democratie en Mensenrechten’ stond. Ik heb namens de voorstanders van dit debat het woord gevoerd in de voltallige assemblee.


Jammer genoeg heeft de stemming bepaald dat voortaan de voltallige assemblee kán tussenkomen in de keuze van thema's van de commissie (met 610 stemmen tegen 499 en 130 onthoudingen - een aantal landen was niet aanwezig voor de stemming). Blijkbaar kunnen niet alle thema’s die leden van de IPU belangrijk vinden op de agenda komen. Dit is zeer zorgwekkend voor een parlementaire assemblee, en roept heel wat vragen op. Wat met de verdediging van de universele mensenrechten, van vrije meningsuiting, door de IPU?!


Inhoudelijk waren heel wat landen tegenstander van deze gedachtenwisseling over de mensenrechten van LGBTI. Het ging onder meer om de islamitische landen, China, Rusland en heel wat Afrikaanse landen, waarvan sommigen zelfs LGBTI bij wet criminaliseren. De voorstanders van het debat waren de meeste Westerse landen, heel wat Latijns-Amerikaanse en een aantal Aziatische landen en ook enkele landen uit Zuidelijk Afrika.

Heel wat voorstanders van een open gedachtenwisseling, waaronder de Belgische delegatie, zijn nu al aan het zoeken naar manieren om dit thema in de toekomst toch bespreekbaar te maken in dit internationaal forum. We geven de strijd voor de gelijke rechten voor alle mensen in geen geval op!


Brigitte GROUWELS


Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter