26 november 2013

Leuvensesteenweg: de stedenbouwkundige vergunning is ingediend

 

De gewestelijke administratie Brussel Mobiliteit heeft zopas de stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de definitieve heraanleg van de Leuvensesteenweg in de gemeente Sint-Joost-ten-Node. Deze stedenbouwkundige aanvraag is gebaseerd op de principes van de tijdelijke verkeersopstelling die al sinds 26 maart in voege is in de Leuvensesteenweg : meer comfort voor voetgangers en fietsers, een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer en het verkeer en een aantrekkelijkere openbare ruimte.

De bevolking zal zich over deze plannen nog kunnen uitspreken in het kader van een openbaar onderzoek, dat allicht begin 2014 zal plaatsvinden. Als alles goed gaat, zullen de eigenlijke werkzaamheden in de tweede helft van 2014 van start kunnen gaan. De totale duur van de werkzaamheden bedraagt zo’n 6-tal maanden. De kostprijs van de heraanleg bedraagt zo’n 3 miljoen euro.

Meer comfort

Met deze bouwaanvraag zal het comfort en de veiligheid voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer danig verhogen in vergelijking met de oude situatie :

- Extra ruimte voor voetgangers : in de Leuvensesteenweg komen aan weerszijden van de rijweg comfortabele voetpaden met een breedte van minimaal 3 meter tot 5 meter op bepaalde plaatsen. Diverse infrastructurele ingrepen (zoals het gebruik van zitkubusjes, vuilbakken en plantenbakken) zorgen ervoor dat parkeren of stilstaan voor auto’s op deze voetpaden onmogelijk wordt.

Voetgangers kunnen dus vanaf het uiteinde van de Kunstlaan – vlakbij Madou – tot aan de Maria-Theresiastraat genieten van ruime en comfortabele voetpaden. Ook komen er voor de voetgangers extra ontmoetingsplaatsen. Er komen namelijk 3 rustpunten met groenvoorzieningen en stadsmeubilair : aan het uiteinde van de Kunstlaan, aan de achterkant van de Madoutoren en beneden op de hoek met de Scailquinstraat.

- Doorstroming openbaar vervoer en comfort fietsers : in de parallelle Scailquinstraat komen dan weer busbanen in beide rijrichtingen. Deze busbanen kunnen ook gebruikt worden door fietsers en taxi’s. Gebruikers van het openbaar vervoer komen nog meer aan hun trekken: zowel op het Madouplein als in de Scailquinstraat worden nieuwe en comfortabelere wachthuisjes geplaatst.

- Vlotte doorstroming van het verkeer : In de Leuvensesteenweg blijft 1 rijstrook voorbehouden voor auto's: chauffeurs kunnen er enkel van het Madouplein richting het Sint-Joostplein rijden. Net als in de Leuvensesteenweg is er in de aanpalende Scailquinstraat 1 rijstrook voor wagens: automobilisten kunnen er enkel van het Sint-Joostplein richting het Madouplein rijden.

Dankzij deze oplossing is de verkeerdruk tussen de Leuvensesteenweg en de Scailquinstraat beter verdeeld. Door het verkeer in 1 richting door de Leuvensesteenweg te laten rijden, wordt de Scailquinstraat immers een pak ontlast.

Ook de taxi’s kunnen rekenen op extra ruimte. Zo komt er een nieuwe taxistandplaats in de Sterrekundelaan, ter hoogte van het gemeentehuis.  Voorts fungeert de laad- en loszone in de Leuvensesteenweg, tegenover discotheek Mirano, ’s nachts ook als taxistandplaats.

Minister Brigitte Grouwels : "Liefst 80 procent van de openbare ruimte in de Leuvensesteenweg wordt voorbehouden voor voetgangers. Met deze oplossing kunnen we de handelswijk een nieuwe dynamiek bezorgen. Het is de belangrijkste handelszone van de gemeente, en heeft echt potentieel om uit te groeien tot een van de belangrijkste commerciële zones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

Burgemeester Emir Kir : "Ik ben blij dat de stedenbouwkundige vergunning ingediend is na een brede raadpleging van de Sint-Joostenaars en van alle betrokken actoren. Dit heraanlegproject van de Leuvensesteenweg maakt het mogelijk om de doorgang van de voetgangers te beveiligen door de stoepen te verbreden en om de toegang tot het metrostation Madou te vergemakkelijken. Dankzij dit project zal het bus- en autoverkeer gegarandeerd worden, zodat er een betere doorstroming van de mobiliteit kan plaatsvinden."

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter