25 november 2005

Kinderopvang: plaatsen verdelen volgens eerlijke cijfers

 

Brussel heeft tekort van 510 plaatsen voorschoolse kinderopvang

Vandaag antwoordde Brigitte Grouwels, VGC-collegelid onder meer bevoegd voor kinderopvang, op een vraag in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie over extra plaatsen in de kinderopvang. Zoals eind oktober aangekondigd door de Vlaamse regering wordt 6,6 miljoen euro voorzien voor 3000 extra plaatsen in de kinderopvang, voor Vlaanderen en Brussel samen.

De realisatie van nieuwe opvangplaatsen zal in eerste instantie gebeuren in de erkende en gesubsidieerde sector, de diensten voor opvanggezinnen en de initiatieven voor buitenschoolse opvang. Er zal specifieke aandacht worden besteed aan grootsteden. Het aantal plaatsen voor Brussel is nog niet bekend. Volgende week zal de Raad van Bestuur van Kind en Gezin een ’plan van aanpak’ bepalen voor de toewijzing van de plaatsen.

’Vlaams’, maar Franstalig

Brigitte Grouwels vraagt aandacht voor de specifieke situatie van Brussel.

Zo blijkt uit recent onderzoek dat de officiële cijfers (5894 plaatsen) een verkeerd beeld geven van het bestaande aanbod. Zo blijken er heel wat niet-Nederlandstalige voorzieningen te worden meegeteld als ’Vlaamse’ kinderopvang. Dit geldt zowel voor de Europese kinderdagverblijven (1135 plaatsen), als voor sommige ’homogeen Franstalige’ kinderdagverblijven (1125 plaatsen). In de praktijk zijn er slechts 3634 plaatsen in Nederlandstalig (of tweetalige) voorzieningen. Volgens de Europese norm moeten er 510 plaatsen bijkomen.

Verder bestaat er vooral een tekort aan plaatsen in de ’erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven’. Dit is belangrijk voor de (sociale) toegankelijkheid, zeker als men rekening houdt met de grootstedelijke context (armoede, eenoudergezinnen, ...). Het Brusselse gezinsinkomen ligt onder het Vlaamse gemiddelde. De gemiddelde prijs voor een voltijdse opvang in de zelfstandige sector bedraagt in Brussel zo’n 440 euro per maand. Voor minder gegoede gezinnen en zelfs voor sommige tweeverdieners zijn alleen gesubsidieerde plaatsen betaalbaar.

Brusselse gezinnen

Brigitte Grouwels hoopt Kind en Gezin ervan te overtuigen voldoende rekening te houden met de specifieke Brusselse situatie. ’Ook Brusselse gezinnen hebben recht op kwaliteitsvolle kinderopvang om het juiste evenwicht tussen gezin en arbeid te bereiken.’

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter