14 mei 2014

Kiezen voor sterk Nederlandstalig onderwijs

 

Brussel heeft een hoge tewerkstelling, maar ook een hoge werkloosheid. Heel wat Brusselse werklozen hebben kansen gemist en zijn onvoldoende opgeleid. En dus worden heel wat Brusselse jobs ingevuld door pendelaars.

Goed onderwijs kan en moet hierin verandering brengen. Nederlandstalig onderwijs staat garant voor kwaliteit en talenkennis. Dat erkennen ook de Franstaligen en anderstaligen in Brussel. Nederlandstalig onderwijs is zo voor velen een ticket voor een job. Vandaar dat ik volop inzet op sterk Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

De vraag naar Nederlandstalig onderwijs is groter dan het aanbod en de kloof groeit, mee door de toename van de bevolking. Vandaag gaat een goede 20 procent van de Brusselse jongeren naar het Nederlandstalig Onderwijs. Wil het Nederlandstalig onderwijs zijn aandeel behouden, dan moeten er tegen 2020 7.600 plaatsen bijkomen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Wil het Nederlandstalig onderwijs de vraag volgen, moet de groei uiteraard nog veel groter zijn. Hoe dan ook moeten we erover waken dat dit onderwijs sterk blijft en goede leerkrachten en begeleiders weet aan te trekken en te behouden.

Wie zijn kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs stuurt, wie sterk Nederlandstalig onderwijs in Brussel wil, moet de verdedigers van dat onderwijs steunen, ook in het stemhokje. De grote promotor van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, was, is en blijft CD&V. CD&V vindt dat de Vlaamse Gemeenschap volop moet blijven investeren in Brussel.

Sterk Nederlandstalig onderwijs in Brussel dat is niet alleen mijn ambitie en die van mijn partij, maar ook van heel wat Brusselaars, Nederlandstalige én anderstalige. Brusselaars die kiezen voor sterk Nederlandstalig onderwijs, kiezen voor Brigitte Grouwels.


Brigitte GROUWELS
   
De minister die het doet

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter