28 januari 2014

Iedereen is verantwoordelijk voor de opvang van daklozen in Brussel

 

De opvang van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een collectieve verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), naast de Brusselse OCMW’s, haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de opvang van Brusselse daklozen. Maar daarnaast dient de federale overheid ook extra verantwoordelijkheid te nemen voor de groeiende groep van illegalen die in de Brusselse Winteropvang verzeild is geraakt. De GGC is immers niet het OCMW van het ganse land. Brussel kan niet blijven opdraaien voor problemen die door de bevoegde federale staatssecretaris worden veroorzaakt." Dat stelt Brigitte Grouwels, Brussels minister en GGC-Collegelid bevoegd voor Bijstand aan Personen.

Net zoals de voorbije jaren organiseert de GGC ook deze winterperiode nachtelijke opvang voor Brusselse daklozen. De GGC trekt voor de opvang van maximum 400 daklozen in totaal 1,1 miljoen euro uit. Dit is 100.000 euro meer dan vorige winter.

Voor de GGC is de organisatie van de Winteropvang een serieuze investering. Ter vergelijking : het bedrag en het aantal opvangplaatsen voor de GGC-Winteropvang zijn op bijna 10 jaar tijd zowat vertienvoudigd.

Ter aanvulling van deze nachtelijke Winteropvang steunt de GGC ook het dagopvangproject ‘Winter 86.400' met een subsidie van 300.000 euro. Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende organisaties actief op het vlak van hulp aan thuislozen in Brussel. Ze streven naar een versterking van de psychosociale steun aan thuislozen tijdens de Winteropvang.

Een ander project dat de GGC steunt, is de nachtelijke opvang van daklozen met een hond. In samenwerking met de ‘Stichting Prins Laurent’, ‘Hoeksteen vzw’ en ‘Bij Ons/Chez Nous’ kunnen daklozen, die elders niet terecht kunnen, via dit project toch rekenen op opvang. Honden zijn immers niet toegelaten in de reguliere Winteropvang.


Verzadiging

Ondanks de grote inspanningen van de GGC stellen we inderdaad vast dat de Winteropvang stilaan verzadigd geraakt. Ondanks de niet-winterse temperaturen zit de Brusselse Winteropvang dus al bijna vol.

Deze verzadiging heeft 3 belangrijke oorzaken:

-Mensen uit het GESU-klooster werden deze winter opgevangen in de Winteropvang. Vlak voor de winterperiode besliste de burgemeester van Sint-Joost om - zonder veel overleg - het GESU-klooster te ontruimen, waardoor een snelle oplossing gevonden moest worden voor deze mensen.

-Federaal staatssecretaris De Block sloot recent enkele asiel- en transitcentra. Dit maakt dat steeds meer illegalen in de Brusselse Winteropvang terecht komen.

-Het federale niveau voorzag tot voor kort 50 opvangplaatsen minder dan vorig jaar (300 in plaats van 350 plaatsen).

"Het is duidelijk dat de GGC zijn verantwoordelijkheid dient te nemen voor de opvang van Brusselse daklozen", aldus GGC-Collegelid Brigitte Grouwels."Daarom zal ik, samen met mijn collega-minister Evelyne Huytebroeck, op het GGC-college van  komende donderdag een nota voorleggen om de Winteropvang uit te breiden. Maar evenzeer vraag ik dat het federale niveau nog  extra  verantwoordelijkheid opneemt. Staatssecretaris De Block is immers eerstelijnsverantwoordelijke voor wat betreft de opvang van de (groeiende) groep van illegalen. De opvang van daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is immers een gedeelde verantwoordelijkheid, van zowel de GGC, de Brusselse OCMW’s als de federale overheid. Samen moeten we zoeken naar structurele oplossingen.”


Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter