22 mei 2012

Grouwels geeft startschot nieuwe Opvoedingswinkel Brussel

 

Samenwerkingsverband met zeven partnerorganisaties maakt uniek project mogelijk

Vandaag heeft VGC-Collegelid Brigitte Grouwels de aftrap gegeven van de nieuwe Opvoedingswinkel in Brussel. Ouders en professionals kunnen er terecht met hun kleine en grote vragen over opvoeding van kinderen. De Opvoedingswinkel Brussel start met vier informatiepunten, onder andere in Brede School Nieuwland.

De nieuwe Opvoedingswinkel komt niet uit de lucht gevallen. Zeven partnerorganisaties hebben eind 2010 eerst een voorstel van project uitgewerkt en, na de goedkeuring door Kind en Gezin, verder ontwikkeld en voorbereid. De zeven partnerorganisaties zijn: Baboes (Opvoeden in Brussel), Gezinsbond, CAW Mozaïek, Solidariteit voor het Gezin, Inloopteam Huis der Gezinnen, Inloopteam Zita Dansaert (Kind en Preventie) en Kind en Gezin. De coördinatie wordt opgenomen door Opvoeden in Brussel vzw.

Opvoedingsondersteuning is voor mij enorm belangrijk”, aldus VGC-collegelid Brigitte Grouwels. “Het hoeft dus niet te verbazen dat de VGC het voortraject van de nieuwe Opvoedingwinkel actief mee heeft ondersteund.”

Vier informatiepunten

Omdat opvoeden voor iedereen anders is, biedt de Opvoedingswinkel een heel gevarieerd programma aan. Het aanbod gaat van basisinformatie via brochures en sociale media (Facebook), over informatieavonden en oudercafés tot individueel pedagogisch advies. Ouders en professionals (leerkrachten, kindbegeleiders…) kunnen gratis en anoniem deelnemen aan cursussen en trainingen.

Om de toegankelijkheid te vergroten, wordt de Opvoedingswinkel Brussel fysiek ingebed op verschillende locaties. Brede School Nieuwland wordt de thuisbasis, de plaats waar onder andere de administratieve zetel wordt ondergebracht. De Opvoedingswinkel Brussel start op met vier informatiepunten:

  • Brede School Nieuwland, Nieuwland 194, 1000 Brussel
  • CAW Mozaïek, Grétrystraat 1, 1000 Brussel
  • Solidariteit voor het Gezin, Hellinckxstraat 45, 1082 Ganshoren
  • Huis der Gezinnen, Veeartsenstraat 20, 1070 Anderlecht

Webstek: www.opvoedingswinkelbrussel.be
Facebook: www.facebook.com/opvoedingswinkel.brussel

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter