8 juni 2016

Gezocht : getuigenissen over noodzaak aan 1 politiezone in Brussel!

 

Blogbericht CD&V-Brussel 

 Post uw persoonlijk verhaal via de hashtag #onepoliceforbrussels

De Brusselse CD&V-fractie is op zoek naar getuigenissen over de gebrekkige veiligheidssituatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omwille van het bestaan van 6 politiezones. Brussel is feitelijk 1 grote, doorlopende stad waar verkeersovertreders, misdadigers, terroristen, enzovoort zich niets aantrekken van de grenzen van de politiezones. Het bestaan van 6 aparte zones draagt niet bij tot een efficiënt optreden van de politiediensten.

Daarom doen we een oproep om via de sociale media persoonlijke verhalen te posten via de speciale hashtag #onepoliceforbrussels. Deze getuigenissen kunnen onder meer de leden van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen overtuigen van de nood aan 1 politiezone in Brussel.

Haast iedereen die in Brussel woont of werkt, kwam ooit al eens in contact met de politie. Er werken bij de Brusselse politiediensten trouwens vele bekwame en hardwerkende mensen. Deze mensen wagen elke dag opnieuw hun fysieke integriteit om onze veiligheid te waarborgen.

Maar ondanks het goede werk van vele Brusselse politiemensen kunnen we niet rond de vaststelling heen dat de coördinatie tussen de 6 politiezones veel beter moet. Ook onlangs, naar aanleiding van de terreuraanslagen van 22 maart, is dit nogmaals pijnlijk duidelijk geworden (denk maar aan de rol tussen de stad Brussel, de stad Vilvoorde en het Gewest rond de manifestatie van de hooligans begin april).

Ter verdediging van de 6 zones halen bepaalde politici aan dat de Brusselse politie met zijn 6 zones een sterke lokale verankering zou hebben. Maar dit blijkt helemaal niet uit de rapporten van het Comité P naar het functioneren van de politiediensten. Volgens deze rapporten scoren de Brusselse politiezones net erg zwak op het vlak van 'nabijheidspolitie'.

Net daarom klinkt er deze dagen een brede roep om te komen tot 1 politiezone voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook CD&V is een hevige voorstander van zo’n eenheidspolitie, die terzelfdertijd gepaard dient te gaan met sterke antennes in de Brusselse wijken. Een dergelijke organisatie van de politiediensten biedt een sterk antwoord op de dagdagelijkse criminaliteit, de noodzakelijke aanpak van terrorisme en de beveiliging van de internationale instellingen, enzovoort. Toch blijven bepaalde politici erg weigerachtig staan tegenover het idee van een Brusselse eenheidspolitie.

Daarom doen we een warme oproep om via de sociale media zoveel mogelijk verhalen te delen over de gebrekkige coördinatie van de politiezones in Brussel of waar een eengemaakte zone een meerwaarde zou bieden. We hebben hiervoor de speciale hashtag #onepoliceforbrussels in het leven geroepen.

Getuigenis Brigitte Grouwels :

"Als inwoner van Brussel-Stad woon ik op de grens van 3 politiezones. Enkele jaren geleden werd mijn dochter met haar mobylette aangereden door een onvoorzichtige automobilist. Dit ongeval gebeurde vlakbij onze woning. Voorbijgangers belden meteen de hulpdiensten. De ambulance was gelukkig snel ter plaatse en kon de eerste zorgen toedienen. Maar de politie liet lang op zich wachten. Het ongeval deed zich immers voor op de grens van de politiezones ‘Brussel-Stad/Elsene’ en  ‘Schaarbeek/Sint-Joost/Evere’, op het grondgebied van Brussel-Stad.  De bevoegde politiepatrouille van Brussel-Stad diende helemaal van Laken te komen. Deze patrouille zat bovendien vast in het drukke verkeer. De politiepatrouille van Schaarbeek bevond zich dan weer vlakbij de plaats van het ongeval. Pas na veel getelefoneer kreeg de Schaarbeekse patrouille van een Brusselse overste eindelijk de toelating om in een andere politiezone op te treden en een proces-verbaal op te maken. Maar door deze kafkaiaanse toestanden hadden we intussen wel bijna 1,5 uur tijd verloren.”

Getuigenis Benjamin Dalle:

“Ik was eens met een vriend op stap in de Vlaamsesteenweg. We merkten dat enkele meisjes werden lastiggevallen door twee mannen. Toen we tussenkwamen werden we zelf aangevallen. De mannen reden vervolgens weg met hun wagen, maar we konden nog het merk en de nummerplaat noteren. De politie kwam ter plaatse en we legden een verklaring af. De agenten stelden voor om snel op weg te gaan naar het adres van de eigenaar van de wagen. Toen ze echter merkten dat het adres was gelegen in het zone West en niet in zone Brussel-Elsene, reageerden ze teleurgesteld: ze zouden het de volgende dag moeten doorgeven aan de collega’s van de andere zone. Zelf ter plaatse gaan was uitgesloten en een snel contact met de andere zone voor een onmiddellijke interventie was blijkbaar ook niet evident. Jammer, want met een snelle reactie wordt een sterk signaal gegeven en is de kans op succes veel groter.”

Getuigenis Joris Poschet:

“Op 1 mei trok ik samen met tientallen Jettenaren te voet naar de basiliek van Halle. Omdat we toch met een omvangrijke groep waren en door een goede en gewaardeerde band met de lokale Jetse politie, begeleidde de politie de groep om de veiligheid maximaal te verzekeren. Auto's werden even tegengehouden en klaar-overs hielden een oogje in het zeil. Tot de Ninoofsepoort. Helaas eindigt daar de politiezone Brussel-West en mocht de politie niet verder mee. Een absurde situatie, want het stukje langs Anderlecht was zeker niet verkeersveiliger dan op het voorgaande traject.”

Getuigenis Paul Delva :

 “Enkele jaren geleden reed mijn echtgenote met haar auto in de buurt van het Schumanplein. Aan een kruispunt was er een heel licht contact met een andere auto; met het blote oog was zelfs geen blikschade zichtbaar. Maar de chauffeur van de andere wagen werd bijzonder agressief, schold mijn echtgenote uit en sprak dreigende taal. Omdat ze schrik kreeg, belde ze me op met de vraag om zo snel mogelijk af te komen, wat ik ook deed. De woesteling werd steeds agressiever, en dreigde met fysiek geweld. Hij was redeloos, wij waren radeloos. Tot een politie-auto langskwam. We vroegen de politiemannen te stoppen, en legden hen de situatie uit. Maar de politiemannen antwoordden beleefd maar kordaat dat ze niet mochten optreden, omdat ze zich niet in hun zone bevonden. En ze reden weg, ons achterlatend met de agressieveling. We stonden paf. Natuurlijk viel die agenten zelf niets te  verwijten. Ze pasten gewoon de regels toe. Maar met 1 politiezone zou de situatie er helemaal anders uitgezien hebben...”

Namens de Brusselse CD&V-fractie:

Brigitte GROUWELS, Brussels parlementslid en senator

Paul Delva, fractieleider Brussels parlement

Benjamin Dalle, voorzitter HaB (CD&V Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Joris Poschet, Vlaams parlementslid

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter