29 november 2013

Gewest en gemeenten overleggen verder over geleidelijke invoering parkeerbeleidsplan

 

Ik heb er nogmaals herhaald dat het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan vanaf 1 januari 2014 stapsgewijs wordt ingevoerd. Maar anderzijds ben ik ook niet blind voor de praktische problemen waar een aantal gemeenten op het terrein mee kampen. Afgesproken werd om de komende dagen verder intensief overleg te plegen met een afvaardiging van de burgemeesters over de geleidelijke invoering van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan vanaf 1 januari 2014. Gemeente per gemeente zullen we analyseren wat de problemen op het terrein exact zijn."

De regels voor het parkeren verschillen in Brussel op dit ogenblik aanzienlijk van gemeente tot gemeente. Ook de tarieven verschillen, net als de voorwaarden voor het verkrijgen van een bewonerskaart.
Daar gaat het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan verandering in brengen. Het plan harmoniseert de parkeerregels in het hele gewest. Het zorgt zo voor een faire en gelijke behandeling van alle parkeerders in het Gewest. Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan biedt een verplicht kader dat de 19 Brusselse gemeenten op hun grondgebied moeten uitvoeren via de opmaak van gemeentelijke parkeeractieplannen.

Graduele invoeringDe uitvoeringsbesluiten van de parkeerordonnantie treden op 1 januari 2014 gradueel in werking. Dat betekent dat een aantal zaken op die datum al door de gemeenten volgens de Gewestelijke voorschriften moeten gebeuren. De afgelopen weken en maanden was er dan ook intens contact tussen enerzijds de gewestelijk instanties (het Gewestelijk Parkeeragentschap Parking.Brussels, de gewestelijke administratie Brussel Mobiliteit en het kabinet van minister Brigitte Grouwels) en de gemeentebesturen anderzijds.
Minister Grouwels : "We zijn goed op de hoogte van de bekommernissen en vragen van de gemeenten. Denk maar aan de problematiek van de inning van de parkeergelden door privéfirma's of de afbakening van de gereglementeerde zones. Het parkeerbeleidsplan treedt daarom gefaseerd in werking vanaf 1 januari 2014. In uitvoering van dit Gewestelijk Parkeerbeleidsplan dienen de gemeenten tegen eind 2014 eigen Gemeentelijke Parkeeractieplannen op te stellen en door de gewestregering laten goedkeuren. Over de praktische modaliteiten van de inwerkingtreding van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan volgt de komende dagen intensief overleg met een afvaardiging van de burgemeesters. Ik ben me immers goed bewust van de  bekommernissen op het terrein."

Alliantie vormen
De minister rekent op een constructieve houding van alle partijen. "Ik hoop dat er rond het parkeren een echte en hechte alliantie kan ontstaan tussen het gewest en de gemeenten. Beter parkeren om beter te bewegen: gemeenten en gewest moeten er samen werk van maken. Wij staan klaar om er, samen met de gemeenten, voor te zorgen dat het plan stapsgewijs, coherent en doeltreffend wordt uitgevoerd", stelt de minister.


Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter