23 april 2013

Film ‘Knopjesman’ brengt Nederlandstalige buitenschoolse kinderopvang in Brussel in beeld

 

In aanwezigheid van Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, werd deze ochtend de film ‘Knopjesman’ aan het publiek voorgesteld. De film toont de ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden in de Nederlandstalige Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s) in Brussel. “De VGC heeft de voorbije jaren niet alleen ingezet op meer buitenschoolse opvang, maar ook op kwaliteitsverbetering”, aldus minister Grouwels. “De film ‘Knopjesman’ past daarin en toont een kant van Brussel die verrast door creativiteit, openheid en diversiteit.”

Onder impuls van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft de Nederlandstalige buitenschoolse kinderopvang in Brussel de voorbije jaren een model ontwikkeld, dat inspirerend werkt voor de hele Vlaamse Gemeenschap.

De film ‘Knopjesman’ toont de Nederlandstalige Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s) in Brussel. De film heeft een drieledig doel:

  • Andere beleidsmakers, op zowel Vlaams als op lokaal niveau, inspireren van de meerwaarde van een kwaliteitsvolle buurtgerichte buitenschoolse opvang met een zogenaamde nest- en webfunctie.
  • Een vormingsinstrument dat medewerkers van de buitenschoolse opvang, naschoolse opvang en andere aanbieders van vrije tijdsactiviteiten ondersteunt bij het uitbouwen van een kwaliteitsvolle buurtgerichte opvang.
  • Ten slotte is ‘Knopjesman’ een erkenning voor de inzet van de verschillende Nederlandstalige IBO’s in Brussel.

Versterking nest- en webfunctie

Deze film focust dus sterk op de nest- en webfunctie van de IBO’s. Maar wat houdt dit eigenlijk juist in?

  • De nestfunctie maakt de opvang tot een veilig en geborgen ‘nest’ voor kinderen, zodat ze er zelfvertrouwen kunnen winnen.
  • De webfunctie positioneert het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) als een actieve speler in de buurt. Het IBO werkt samen met partners aan een rijk en gedifferentieerd activiteitenaanbod. Kinderen kunnen deelnemen aan webactiviteiten binnen of buiten het IBO zelf.

“Terwijl het nest eigenlijk de klassieke opvang na schooltijd is, fungeert het web als een aanvulling op het eigen aanbod van de buitenschoolse opvang, waar het kind al dan niet vrijwillig aan kan deelnemen”, verklaart Brigitte Grouwels.

Sinds 2009 zet de VGC extra in op de nest- en webfuncties van de IBO’s. Sindsdien werd de buurtgerichte opvang verder uitgebouwd in alle IBO’s (ook de nieuwe initiatieven). Tegelijk werden de IBO’s, vanuit de VGC, ondersteund om kinderen te stimuleren om ook buiten de school(m)uren en in een speelse context Nederlands te verwerven (“spelend leren”).

Recent wordt ook gestreefd naar maximale aansluiting op de projecten Brede School, die vorig jaar vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werden opgestart.

Brigitte Grouwels: “De jarenlange inzet op buurtgerichte opvang met nest- en webfunctie heeft de Nederlandstalige buitenschoolse opvang in Brussel versterkt en verbreed. Om hun ‘goede praktijken’ te delen en het model zo breed mogelijk uit te dragen, werd geopteerd om een film te ontwikkelen waarin de expertise wordt gebundeld.”

Hoe bestellen?

‘Knopjesman’ is verkrijgbaar op dvd-formaat. De film bestaat uit één hoofdfilm van een 25-tal minuten. Daarnaast wordt in verscheidene kortere modules (5-10 minuten) ingegaan op specifieke zaken zoals ‘taalverwerving’ en ‘huiswerk.’ De dvd is verkrijgbaar via het ‘Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang ‘(VBJK) of via de VGC-Administratie. De kostprijs bedraagt 15 euro.

Werkten mee aan de realisatie ervan: de Brusselse IBO’s (De Buiteling, De Puzzel, De Rivieren, De Verliefde Wolk, Ket in Kuregem en Nekkersdal) en de partnerorganisaties (Bibliotheek Jette, Buurtsport Brussel, Circus Zonder Handen, Educatief Theater Antwerpen, Jeugdcentrum Chicago, het Huis der Gezinnen, het Muziekinstrumentenmuseum, Sippelberg Sint-Jans-Molenbeek, Spelotheek Walala en de gemeentelijke basisschool Kameleon).

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter