13 juni 2008

Extra financiering voor vzw NASCI

 

Extra financiering voor vzw NASCI

De vzw Nasci zal jaarlijks op 35.000 euro extra kunnen rekenen van de VGC. “Dankzij die extra gelden kan de vzw Nasci haar essentiële rol verder blijven zetten”, benadrukt collegelid Brigitte Grouwels, CD&V. Zij is niet te spreken over de de foute informatie die raadslid Jan Béghin vorige week vrijdag in de raad gaf. “Terwijl de heer Béghin zeer goed wist dat er onderhandelingen tussen de VGC en de vzw Nasci lopende waren over een bijkomende financiering, gaf hij de indruk dat ik als bevoegd collegelid de kansarme kinderen in de kou liet staan. Hiermee heeft hij bewust paniek gezaaid, niet in het minst bij de vele kansarmen die op de vzw Nasci een beroep doen.”

Nasci is een vzw uit Schaarbeek die hulp verleent aan straatarme moeders met zuigelingen. De vaak erg jonge alleenstaande moeders worden geholpen met de verzorging van hun zuigelingen. Prinses Mathilde bezocht de organisatie. Vorig jaar kreeg de vzw een Gouden Ketje, een prijs van de VGC voor diversiteit.

Nasci vroeg extra VGC-middelen voor werking en personeel om aan de alsmaar stijgende vraag naar materiële hulpverlening te kunnen beantwoorden. Colleglid Grouwels: “Het beleidsdomein Kind&Gezin heeft hiervoor niet de financiële ruimte. Uit contacten met Kind&Gezin blijkt dat de huidige werking niet meteen perspectieven biedt op een reguliere verankering binnen het beleidsdomein Preventieve Gezinsondersteuning. Daarom ging de VGC na binnen welke beleidsdoelstelling Nasci wel zijn plaats kan vinden.”

Nasci krijgt nu haar plaats binnen de armoedebeschrijding. Vele alleenstaande moeders die op de vzw een beroep doen, leven in erg grote armoede. Naast de verzorging van hun pasgeborenen krijgen zij ook eten en kleren. De extra 35.000 euro komt boven de ruim 97.000 € die Nasci reeds jaarlijks ontvangt van de VGC .

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter