15 april 2016

Dringend visie nodig van stadsbestuur op handel in de binnenstad

 

 

CD&V Stad Brussel in dialoog met handelaren en inwoners 

CD&V Stad Brussel organiseerde donderdagavond een dialoogavond met handelaren en inwoners uit de Brusselse binnenstad. De meerderheid van de handelaars gaf te kennen dat de manier waarop het stadsbestuur de voetgangerszone rond de Beurs vormgeeft voor hen erg negatieve gevolgen heeft. Dit debat, in aanwezigheid van gemeenteraadslid Bianca Debaets en Brussels Parlementslid Brigitte Grouwels, vond plaats in gemeenschapscentrum De Markten op de Oude Graanmarkt.

De ontwikkeling van de voetgangerszone was al van het moment van invoering een belangrijk aandachtspunt voor CD&V Stad Brussel. Brussel is bovendien zwaar getroffen door de aanslagen in Parijs, gevolgd door een lockdown, en zeker door de recente aanslagen in Brussels Airport en Maalbeek. De verontrustende cijfers waarmee de Brusselse handelaars recent de pers haalden, waren dan ook een goede reden om deze activiteit te organiseren. Hiermee wilt CD&V Stad Brussel een forum bieden aan de handelaren met als doel om samen oplossingen te bedenken.

"We besturen weliswaar niet mee in stad Brussel, toch willen we meedenken hoe we de zwaar getroffen handelaars van het stadscentrum kunnen ondersteunen", zegt Bianca Debaets, CD&V-gemeenteraadslid voor stad Brussel. "We zijn dan ook een ‘conversation party’ en willen ons laten inspireren en voeden om samen sterke ideeën voor Brussel te ontwikkelen.”

Op basis van de input van onze dialoog met de handelaren wenst CD&V Stad Brussel alvast volgende voorstellen te formuleren:

  • Er is nood aan een duidelijke visie over de voetgangerszone. Welk type handelszaken hebben we hier nodig en hoe bevorderen we de doorstroom naar de andere buurten? Dit moet uitgewerkt worden samen met stadsontwikkelaars, middenstandsorganisaties en vooral de handelaars zelf.
  • De verbinding tussen de buurten moet geoptimaliseerd worden door een doordachte straten- en stoepaanleg en doorgedreven groenbeleid. Dit bevordert de doorstroom door een nieuwe, aangename beleving van de stad.
  • De toegang tot de vijfhoek moet verbeteren. Samen met aangename wandel- en fietspaden moet het stadscentrum ook met het openbaar vervoer opnieuw beter bereikbaar worden. Ook de invoer van een intelligente parkeergeleiding is een must. De bezoeker moet ten allen tijde het gevoel hebben de binnenstad te kunnen bereiken op een eenvoudige manier.
  • We moeten zorgen voor een binnenstad op maat van de handelaars én hun klanten. Bijsturing van de centrale lanen en het handelsplan worden niet langer eenzijdig door het stadsbestuur uitgewerkt, maar moeten in dialoog tot stand komen. Individuele begeleiding zorgt voor een verhoogd rendement en nieuwe, creatieve winkelconcepten die aangepast zijn aan de tijdsgeest.
  • Daarnaast moet de stad een visie ontwikkelen in het verhuurbeleid van de 2.800 panden die zij in bezit heeft. Naast veiligheid en netheid kan de stad zo volop inzetten op het imago van Brussel.
  • De evenementen die georganiseerd worden in de voetgangerszone moeten voldoende gespreid worden in de tijd en ook in omvang variëren.

 

De stad moet vooral werk maken van een globale visie op de binnenstad. Een florerende handel kan daar niet ontbreken”, aldus Thomas Vandormael, voorzitter van CD&V Stad Brussel. “We volgen dit dossier van nabij op en werken ondertussen ook verder aan ideeën die onder andere ontsproten zijn uit het stadsatelier economie van het collectief Word Brusselmaker, zoals het Bag Free Shopping-concept van City Depot.”

“Het komt er op neer dat het Brusselse stadsbestuur een doordacht en doorzichtig winkelplan voor de autovrije zone moet opmaken. En dat liefst in samenspraak met de gewestelijke dienst Atrium. Zo kan onze binnenstad haar potentieel, dat op dit moment onderbenut wordt, ontwikkelen om opnieuw het natuurlijke commercieel centrum van het land te worden”, aldus Brigitte Grouwels.

 

Perscontact CD&V Stad Brussel: voorzitter Thomas Vandormael 0498 36 62 85

Perscontact Bianca Debaets: Stijn Van Eynde 0490 66 60 28

Perscontact Brigitte Grouwels: Philippe Vanstapel 02 213 71 58

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter