25 maart 2014

De stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de Buyllaan is afgeleverd

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas  de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd die werd ingediend door de MIVB voor de heraanleg van de Buyllaan in de gemeente Elsene. De Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw, Rachid Madrane, en de Minister bevoegd voor Openbaar vervoer, Brigitte Grouwels, zijn tevreden dat dit symbolische dossier tot een goed einde is gebracht. Dit project, dat sinds jaren ter onderzoek voorligt en een grote bron van ergernis vormde, verdiende een nieuwe aanpak. Daarom is Rachid Madrane met een nieuwe overlegronde gestart bij de MIVB - die het project indiende - alsook bij de gemeente Elsene. Deze overlegronde heeft haar vruchten afgeworpen. 

In de nieuwe  versie, waarmee zowel de MIVB, de gemeente, de omwonenden en de handelaars instemmen, vinden we een even kwalitatieve heraanleg van de Albert Devèzesquare dan in de vorige versie (die ontworpen werd door de gemeente), die bovendien de parkeermogelijkheid behoudt.

Het tweerichtingsverkeer wordt eveneens behouden in de Buyllaan, met uitzondering van het laatste gedeelte voor de Generaal Jacqueslaan. Dit laatste is om ervoor te zorgen dat de bestaande tram- en bushaltes tegenover de handelszaken in het lager gelegen deel van de laan comfortabeler en veiliger worden. De Banningstraat, die overeenstemt met het begin van de eenrichtingsstraat, ondergaat een omkering van zijn verkeersregeling, zodat de automobilisten er kunnen afslaan.

Dit eenrichtingsverkeer in het laatste gedeelte van de laan zorgt er eveneens voor dat de trams en de bussen hun commerciële snelheid kunnen verbeteren, dankzij een eigen lager gelegen bedding voor tram/bus tussen de Mauricelaan en de Generaal Jacqueslaan.

Wat de parkeermogelijkheid betreft, gaan slechts 8 van de huidige 156 parkeerplaatsen verloren. Dit is te wijten aan de creatie van zogenaamde trottoiruitstulpingen (lokale verbredingen van het voetpad), conform de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.

Voordelen


Deze nieuwe aanleg biedt diverse voordelen voor de weggebruikers:

- Het zal de MIVB-dienstverlening  aanzienlijk verbeteren, zowel in het betrokken gedeelte (door de verouderde staat van de lijnen te verbeteren, maar ook door de aanleg van meer comfortabele en veiligere haltes), als op de heel belangrijke tramlijnen (25 en 94) en bustrajecten (71) die ermee in verbinding staan en die deel uitmaken van de MIVB-lijnen met de grootste doorgangsfrequentie.

- Het zal de hinder verminderen waarmee de omwonenden momenteel te kampen hebben dankzij, enerzijds, technologieën die geluid en trillingen verminderen en, anderzijds, de reorganisatie van de verkeersregeling voor auto's in de laan, die bijdraagt tot de beperking van het transitverkeer.

- Het zal de veiligheid van de voetgangers en de fietsers verhogen door de bestaande voetpaden en openbare ruimten te herkwalificeren. Deze zijn in slechte staat en klein van omvang.

- Het zal de esthetiek van de laan verbeteren, aangezien het project betrekking heeft op de volledige aanleg van het wegennet, van gevel tot gevel. Bovendien voorziet het, in het bijzonder, de herplanting van bomen.

- De herverkregen aantrekkingskracht van het lage gedeelte van de laan, in de nabijheid van de  Generaal Jacqueslaan zal een positieve impact hebben op de aantrekkingskracht van de handelszaken die er gelegen zijn.

"Ik ben blij dat dit dossier ten einde loopt”, besluit Rachid Madrane. “Ik wens iedereen te bedanken voor het overleg waaraan alle actoren hebben deelgenomen met veel goede wil. Zo kan er een verzoening tot stand komen tussen de wensen van de gemeente Elsene, de doelstellingen van de MIVB en de problemen van de omwonenden en de weggebruikers".

Brigitte Grouwels: “De heraanleg van de Buyllaan moet een einde maken aan een van de grootste knelpunten voor het openbaar vervoer in ons Gewest. De herinrichting zal zorgen voor een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer in belangrijke wijken van ons gewest, waaronder de buurt van de VUB en de ULB.“

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter