30 maart 2018

De ondraaglijke traagheid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

 

Brussels parlementslid Brigitte Grouwels hekelt houding van Commissie bij plaatsing van openbare toiletten en ondergrondse glascontainers

 

"De Brusselse Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen staat bijzonder terughoudend tegenover de plaatsing van nochtans erg noodzakelijke openbare toiletten en ondergrondse glascontainers op en rond geklasseerde parken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.” Dat besluit Brussels parlementslid Brigitte Grouwels (CD&V), nadat ze hierover onlangs een parlementaire vraag stelde aan Brussels minister-president Rudi Vervoort. Brigitte Grouwels heeft maar weinig begrip voor deze houding van de KCML. "Ik ben de minister-president dankbaar voor zijn uitgebreide parlementair antwoord. Dit parlementaire antwoord is bijna zo lang als de vertraging die de Koninklijke Commissie met zijn adviezen veroorzaakt. Deze Commissie had 10 jaar nodig om te beslissen over de plaatsing van toiletten op de Ambiorixsquare, allicht zal ze opnieuw 10 jaar nodig hebben om te beslissen over ondergrondse glascontainers aan de Ambiorixsquare. Dit getuigt van een ondraaglijke traagheid. Wil deze Commissie van Brussel misschien een Bokrijk-aan-de-Zenne maken?", vraagt Brigitte Grouwels zich af.

 

Aanleiding voor de parlementaire vraag van Brigitte Grouwels was een wijkvergadering van de Noord-Oostwijk, die eind 2017 plaatsvond. De wijk kreeg toen een zeer interessante uiteenzetting van Karine Lalieux, Brussels schepen van Openbare Netheid. Een van de discussiepunten betrof de ophaling van glasafval in de buurt van de geklasseerde Ambiorixsquare. Momenteel staan op de Ambiorixsquare nog bovengrondse glascontainers, waarin de wijkbewoners hun glasafval kunnen deponeren. Deze glascontainers zijn echter lelijk, zo lieten diverse wijkbewoners weten aan Karine Lalieux. De schepen repliceerde daarop dat de stad Brussel inderdaad bereid is om deze lelijke glascontainers te vervangen door ondergrondse glascontainers. Maar de schepen voegde er meteen aan toe dat dit niet zomaar kon, omdat de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) hierover moeilijk doet.

Op dezelfde wijkvergadering vernam Brigitte Grouwels dat de Koninklijke Commissie eveneens moeite heeft met de plaatsing van openbare toiletten in geklasseerde parken.

Daarop besloot het CD&V-parlementslid om minister-president Rudi Vervoort hierover te ondervragen in de commissie Territoriale Ontwikkeling van het Brussels parlement. In zijn antwoord liet de minister-president weten dat “de Commissie niet gekant is tegen de plaatsing van ondergrondse glasbollen en openbare toiletten in de stadsruimte. Het is volgens haar echter wel belangrijk om dergelijke noodzakelijke uitrustingen zorgvuldig in te passen in de stedelijke omgeving, vooral wanneer zij geplaatst worden in een park of in een beschermd landschap.”

Daarop gaf de minister-president een uitgebreid feitenrelaas, waaruit bleek dat het bijna 10 jaar heeft geduurd vooraleer er toiletten konden komen op de geklasseerde Ambiorixsquare en dat er nog steeds geen ondergrondse glascontainers zijn aan de Ambiorixsquare. Ook in andere geklasseerde parken houdt de KCML de plaatsing van openbare toiletten tegen.

 

Onbegrijpelijke houding

 

Brigitte Grouwels begrijpt echt niet waarom de KCML zo'n problemen maakt van de installatie van openbare toiletten. "Moeten we onze behoeften dan doen in de vrije natuur? Past dit dan wel bij de uitstraling van een geklasseerd park? Overigens zijn vrouwen, nog meer dan mannen, het slachtoffer van het ontbreken van dergelijke openbare toiletten!", laat ze weten.

Dat de installatie van ondergrondse glasbollen ook moeilijk ligt bij de KCML, kan evenmin op veel begrip rekenen bij Brigitte Grouwels. "Momenteel staan op de Ambiorixsquare lelijke bovengrondse glascontainers. Dit kan voor de Commissie blijkbaar wel, terwijl moderne ondergrondse containers moeilijk liggen. Onbegrijpelijk, vind ik zoiets", aldus Brigitte Grouwels.

  

Eensluidend advies


Brigitte Grouwels stelt zich (eens te meer) vragen bij het eensluidend advies dat de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen mag verlenen.  Dit eensluidende advies houdt in dat een vergunning niet kan worden afgeleverd, indien het advies van de KCML negatief is.

Brigitte Grouwels: "In het kader van de recente hervorming van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) hebben we vorig jaar in het Brussels Parlement zware discussies gevoerd over het eensluidend advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Toen werd op genereuze wijze besloten om dit eensluidend advies te behouden, hoewel ikzelf vond dat het eensluidend advies van deze Commissie best zou verdwijnen. Het verleden heeft immers aangetoond dat deze Koninklijke Commissie teveel noodzakelijke en belangrijke projecten voor Brussel blokkeert en ernstig vertraagt. De KCML heeft in haar werkzaamheden vaak blijk van een ondraaglijke traagheid."

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter