21 november 2018

De Brusselse middenklasse verdient meer aandacht

 


'Waar is toch die Brusselse middenklasse gebleven?'. Het was een commentaar die vaak terugkeerde na de voorbije gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in de 19 Brusselse gemeenten. De politieke partijen die zich traditioneel richten op deze middenklasse hadden het immers moeilijk om voet aan de grond te houden in de hoofdstad, terwijl linkse en radicaal-linkse partijen duidelijk wonnen. Het was ook de insteek van de interactieve gespreksavond over de Brusselse middenklasse, die de Brusselse parlementsleden Brigitte Grouwels en Paul Delva onlangs samen organiseerden. Het is voor deze middenklasse dat CD&V zich politiek wil blijven inzetten in Brussel!

 

“Het is de middenklasse die de motor vormt van een moderne economie”, aldus parlementslid Brigitte Grouwels. “De middenklasse verandert ook de samenleving, want ze is ook kritischer en veeleisender tegenover bedrijven en overheden. Zij aanvaardt geen corruptie of inferieure service-kwaliteit. Een verzwakking van de middenklasse gaat ook onvermijdelijk gepaard met een verzwakking van het financieel en maatschappelijke draagvlak voor de financiering van de sociale zekerheid en collectieve diensten, zoals kwaliteitsvolle gezondheidszorgen en onderwijs voor iedereen. Een sterke grote middenklasse is daarom een goede graadmeter voor een evenwichtige samenleving (met een sterke economie).”

 

Welvaartsindex

Tijdens de gespreksavond over de middenklasse liet Brigitte Grouwels onlangs verstaan dat over de aanwezigheid van de middenklasse in Brussel zowel goed als slecht nieuws te melden valt.

Brigitte Grouwels: “Eerst het slechte nieuws: de voorbije 15 jaar hebben opnieuw een heleboel middenklasse-gezinnen Brussel vaarwel hebben gezegd om zich elders te vestigen. Dat bleek onlangs nog uit de zogenaamde Welvaartsindex van de Federale Overheidsdienst Economie. Deze Welvaartsindex is een handig instrument om de gewesten in ons land met elkaar te vergelijken op het vlak van gemiddeld inkomen. Deze cijfers zijn best wel confronterend. Als het gemiddeld inkomen in ons land 100 bedraagt, dan ligt dit gemiddelde in Brussel op amper 78, dus liefst 22 procent lager. Toen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 werd opgericht hadden de Brusselaars gemiddeld een hoger inkomen dan de Vlamingen of de Walen. Nu bengelen we onderaan. Het goede nieuws is dat het ergste achter de rug lijkt. Sinds 2014 lijkt het gemiddeld inkomen van de Brusselaar te stabiliseren en valt zelfs een lichte stijging waar te nemen (van 0,3 procent).”

Wat nog opvalt zijn de grote interne verschillen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Gemeenten in het Westen gingen er het voorbije decennium bijvoorbeeld stevig op achteruit, denk maar aan gemeenten als Anderlecht of Molenbeek. Anderzijds gingen enkele gemeenten in het zuiden van het Gewest er de jongste 10 jaar dan weer op vooruit, zoals Elsene, Sint-Gillis of Ukkel”, verduidelijkt Brigitte Grouwels.

Dualisering

Deze cijfers van de FOD Economie wijzen nogmaals op een stijgende dualisering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brigitte Grouwels: “De verschillen tussen rijk en arm worden dus groter. De groep middenklassers in Brussel is de voorbije jaren (helaas) stevig gekrompen. Nochtans vormt deze middengroep het kloppend hart van onze Brusselse samenleving. Het zijn deze mensen die zich engageren in buurtverenigingen, die zorg opnemen voor hun naasten, die een buurt doen bruisen. Kortom, deze mensen zijn de sociale lijm van een stad.”

Deze mensen moeten we koesteren, steunen en zekerheid bieden. In het Brussels parlement hebben Brigitte Grouwels en Paul Delva al diverse initiatieven gesteund om middenklassers vooruit te helpen. “Denk maar aan onze pleidooien voor een gunstiger fiscaliteit voor middenklasse-gezinnen, aan onze inspanningen voor extra betaalbare huisvesting voor middenklassers, aan onze initiatieven voor meer en betere kinderopvang, enzovoort. Als CD&V geloven we in het belang van een grotere middenklasse in Brussel”, aldus Brigitte Grouwels.

 

Het doel van CD&V is dan ook drieledig:

- de Brusselaars zoveel mogelijk doen aansluiten bij de middenklasse;

- de bestaande Brusselse middenklassers hier te houden;

- nieuwe middenklassers van elders aantrekken.

 

Daar wil CD&V zich politiek voor blijven inzetten in Brussel!

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter