7 mei 2014

Clean My Street

 

Een compliment kan al eens deugd doen. Het overkwam me deze week. Een eigenaar van een appartement aan de Waverse Steenweg, dicht bij de Elsense Steenweg, in Matonge, feliciteerde me in een brief voor de herinrichting van zijn straat. Hij zei dat de heraanleg met brede voetpaden zijn straat en wijk opnieuw tot leven hebben gewekt. Precies wat we met de werken ook voor ogen hadden.

Maar de briefschrijver had niet enkel felicitaties in petto. Hij deed ook een ontnuchterende mededeling. De bredere voetpaden voor zijn appartementsgebouw blijken een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit te oefenen op sluikstorters. De situatie is zo erg dat de toegang tot de garage van het gebouw systematisch versperd wordt door opgehoopt vuilnis.

Aan Brussel Net ligt het nochtans niet. De vuilniswagens van het Gewestelijk Agentschap passeren verscheidene keren per dag, zowel ’s morgens als ’s avonds. En hoe meer ze passeren, hoe meer vuilnis er op het voetpad gedeponeerd wordt.

De briefschrijver noemt de toestand hopeloos. Ik ben het daar niet mee eens. In se gaat het gewoon om een probleem van handhaving. Het verbod op sluikstorten wordt niet nageleefd omdat overtredingen op het verbod ongemoeid worden gelaten. Als er door het gemeentebestuur van Elsene wel zou ingegrepen worden, kan de situatie op het terrein er snel helemaal anders uitzien. Politie gedurende een maand (om te beginnen) permanent laten postvatten, laten informeren en verwittigen en ten slotte beboeten, streng beboeten, lost het probleem op.

In New York heeft het stadsbestuur in de jaren negentig van de vorige eeuw op deze manier in de Bronx de straten opnieuw proper én veilig gemaakt en de illegale straathandel uitgeroeid. Nu is dit een leefbare wijk voor iedereen. Hier is wel inzicht, moed en overtuiging voor nodig. De kost van een dergelijke operatie is het resultaat in veelvoud waard.

Uiteraard is het probleem van het sluikstorten niet beperkt tot Elsene. Je komt het ook elders in Brussel vaak tegen, zij het niet zo uitgesproken als op de Waverse Steenweg.  Doelgericht en streng aanpakken en volhouden is het verantwoorde antwoord.  Nette straten zijn niet alleen belangrijk voor de leefbaarheid van de stad, ze verhogen ook de veiligheid en het veiligheidsgevoel bij de mensen.

Omdat netheid zo belangrijk is, heb ik mijn administratie de opdracht gegeven om de succesvolle app ‘Fix My Street’ uit te breiden tot sluikstorten. Naast putten in de weg, defecte verlichting, beschadigde verkeersborden … zullen de gewestelijke en gemeentelijke diensten vanaf dit najaar met Fix My Street ook sluikstorten aan elkaar kunnen melden. De app zorgt dat de melding automatisch bij de bevoegde operationele dienst terechtkomt en laat ook zien welk gevolg eraan gegeven wordt. Maar zoals het voorbeeld van de Waverse Steenweg aantoont, volstaat het niet om sluikstorten op te ruimen, je moet ook voorkomen dat ze ontstaan.

Ik roep alle Brusselse burgemeesters dan ook op hun bevoegdheid van hoofd van de politie in de strijd tegen het sluikstoten effectief te gebruiken. Alert bestuur heet dat. Meer is niet nodig om zogezegd hopeloze toestanden op te lossen, in Elsene en daar buiten.

Brigitte Grouwels    De minister die het doet

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter