17 juli 2014

CD&V kiest Bianca Debaets als nieuwe Brusselse staatssecretaris

 

Aftredend Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels heeft het bestuur van de Brusselse CD&V-afdeling  vanavond voorgesteld om Bianca Debaets aan te stellen als CD&V- staatssecretaris in de nieuwe Brusselse regering. Bianca werd op 25 mei als Brussels CD&V-lijsttrekker verkozen voor het Vlaams parlement. De Algemene Vergadering van CD&V heeft deze voordracht vanavond goedgekeurd.

Volgens Brigitte Grouwels is de start van de nieuwe Brusselse regering het juiste ogenblik om de fakkel door te geven. ‘Als delegatieleidster heb ik met hart en ziel mee onderhandeld om zo veel mogelijk CD&V-accenten in het nieuwe regeerakkoord te krijgen. Mijn ervaring was nuttig om de Vlaamse christendemocraten mee in de nieuwe Brusselse regering te loodsen. Nu dat gelukt is, is het ogenblik gekomen om de jongere generatie te laten aantreden. De vernieuwingsoperatie die CD&V op het recente Innesto-congres inzette, wordt daarmee naadloos doorgetrokken : op stevige wortels plant CD&V immers nieuwe scheuten. Op mijn voorstel draagt de Brusselse CD&V-afdeling daarom aftredend Brussels parlementslid Bianca Debaets voor als de nieuwe Brusselse staatssecretaris.’

Brigitte Grouwels zal zich de komende jaren verder inzetten voor de vernieuwing van haar partij in het Brussels Gewest. ‘We hebben heel wat getalenteerde en beloftevolle jongeren weten aan te trekken. Het komt er nu op aan hen te valoriseren en te laten doorgroeien. Dat deze jongeren zich in Brussel voor onze partij engageren, vormt het beste bewijs dat de stad op mensenmaat die we als CD&V voor ogen hebben, blijft aanspreken en inspireren.’

Brigitte Grouwels werd op 25 mei 2014 als CD&V-lijsttrekker verkozen voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Ze was tien jaar lid van de Brusselse regering, eerst als staatssecretaris en de voorbije vijf jaar als minister. Ze werd voor het eerst als parlementslid verkozen in 1992. Van 1997 tot 1999 was ze Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden en Gelijke Kansenbeleid.

Voortaan zal Brigitte Grouwels zetelen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Ook wordt Grouwels lid van de vernieuwde Senaat. In de Senaat zal ze zich inzetten voor de hoofdstedelijke rol van Brussel én voor een positieve samenwerking tussen de gemeenschappen en gewesten in ons land.

Bianca Debaets werd op 25 mei als Brussels CD&V-lijsttrekker verkozen voor het Vlaams parlement. Ze zetelde van 2009 tot 2014 in het Brussels Parlement en in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ze was er voorzitster van de commissie-Onderwijs. Daarnaast was ze vast lid van de commissie-Huisvesting, de commissie-Cultuur en de commissie-Gezondheid. Ze is een vurig verdedigster van gelijke kansen voor m/v en heeft een bijzondere interesse in stadsontwikkeling. Voordien was ze tussen 1999 en 2009 ook kabinetsmedewerkster, eerst van Jos Chabert (1999-2004) en daarna van Brigitte Grouwels (2004-2009).  Debaets wil zich toeleggen op het ontwikkelen van het potentieel van de hoofdstad. Met meer dan 120 nationaliteiten en 104 talen, toonaangevende kunstenaars, creatievelingen en ondernemers is Brussel volgens haar meer dan ooit het laboratorium van de het land. Dat was ook het uitgangspunt van haar boek "10 geboden voor Brussel" (Lannoo). Ze beschrijft erin hoe Brussel een stad is met vele uitdagingen maar met nog meer potentieel. Dat potentieel moeten we beter benutten, zo wordt Brussel een wereldstad met wereldklasse. Dat uitgangspunt wordt de leidraad in haar nieuwe opdracht.

Van 2006 tot 2012 was ze ook gemeenteraadslid in Elsene. In 2012 besliste ze te verhuizen naar stad Brussel en daar engagement op te nemen. Op 14 oktober 2012 werd ze rechtstreeks verkozen in de Brusselse gemeenteraad. Ze zetelt ook in de politieraad van de zone Brussel hoofdstad-Elsene.

In het Vlaams parlement wordt Bianca Debaets opgevolgd door Joris Poschet. Hij is 31 jaar en huidig kabinetsmedewerker van Brigitte Grouwels. Joris Poschet is ook voorzitter van JONGCD&V in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bezieler van een grote groep geëngageerde jonge christendemocraten. Hij is tevens OCMW-raadslid in Watermaal-Bosvoorde, lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel en voorzitter van het gemeenschapscentrum WaBo.

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter