10 oktober 2013

Brusselse regering kiest 'Parking.Brussels' als naam parkeeragentschap

 

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer, heeft de Brusselse regering vandaag gekozen voor 'Parking.Brussels' als naam voor het nieuw opgerichte Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.

De oprichting van het Parkeeragentschap is nog een gevolg van de ordonnantie van 22 januari 2009 met betrekking tot de organisatie van het parkeerbeleid.

Volgens deze ordonnantie vormt het Brusselse parkeerbeleid een partnerschap tussen Gewest en gemeenten. Volgende 3 instrumenten staan centraal : 

  • Gewestelijk parkeeragentschap. Dit agentschap staat in voor de uitvoering en de goede werking van het beleid. Dit agentschap is een naamloze vennootschap naar publiek recht met rechtspersoonlijkheid.
  • Gewestelijk parkeerbeleidsplan. Het Gewest zet hiermee de krachtlijnen van het gewestelijke parkeerbeleid uit. Dit gewestelijk parkeerbeleidsplan werd in juli van dit jaar in tweede lezing definitief goedgekeurd door de Brusselse regering. 
  • Gemeentelijke parkeeractieplannen. De gemeenten tekenen in detail de lokale aanpak uit, conform de krachtlijnen van het gewestelijk parkeerplan. De gemeenten dienen tegen eind 2014 een gemeentelijk parkeeractieplan goed te keuren dat geldt voor alle gemeente- en gewestwegen op hun grondgebied.

Citymarketing

De naamkeuze voor het Agentschap gebeurde na een grondige afweging, stelt minister Grouwels.

"Met ‘.brussels’ ondersteunen we expliciet de nieuwe citymarketing van het Gewest", verduidelijkt de minister. “Tegelijk beklemtonen we het internationale karakter van Brussel. Parking is Nederlands, Frans én Engels.” 

De Brusselse regering vraagt eveneens aan de Raad van Bestuur van 'Parking.Brussels' om een passend logo te ontwerpen. 

Met deze benaming krijgt het Brussels Parkeeragentschap verder gestalte. Eerder werd al een Raad van Bestuur gevormd. Ook is de procedure lopende voor de aanstelling van leidinggevenden.

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter