22 maart 2013

Brusselse regering keurt beheerscontract Haven van Brussel goed

 

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), minister bevoegd voor de Haven van Brussel, heeft de Brusselse regering gisteren in eerste lezing een akkoord bereikt over het nieuwe beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel voor de periode 2013-2018. In het nieuwe beheerscontract krijgt de Haven de rol toebedeeld van logistieke facilitator voor de stedelijke distributie. De komende 5 jaar kan de Haven van Brussel rekenen op een gewestelijke dotatie van zo’n 15 miljoen euro per jaar.

Na de goedkeuring van dit beheerscontract in eerste lezing door de Brusselse regering wordt het document verder besproken door de beheersorganen van de Haven van Brussel én door de vakbonden. Na hun groen licht keurt de Brusselse ministerraad dit beheerscontract in tweede lezing definitief goed. Vervolgens wordt dit beheerscontract uitgebreid toegelicht tijdens een persconferentie.

Concrete acties

De logistieke rol van de Haven van Brussel mondt uit in volgende concrete acties voor de komende 5 jaar:

- De Haven zal samenwerken met Mobiel Brussel om in het TIR-centrum een proefproject te starten voor een stedelijk verdeelcentrum. Een proefproject voor een duurzaam stedelijk distributieplatform (LAMILO – Last Mile Logistics) wordt gelanceerd met de steun van de Europese Unie. Dit platform zal elektronische of niet-vervuilende voertuigen ter beschikking stellen van de klanten van het TIR-centrum. Maar ook ondernemingen op het naburige terrein of in de buurt  kunnen partner worden van dit duurzaam logistiek platform. 

- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt alles in het werk opdat de Haven zou kunnen beschikken over de 54,5 ha bijkomende gronden op de site Schaarbeek-Vorming, teneinde er een trimodale economisch-logistieke pool (water-spoor-weg) op te richten. Dankzij deze herbestemming van de site Schaarbeek-Vorming kunnen de bedrijven Mabru (Vroegmarkt) en het ECFG (Europees Centrum voor fruit en groenten) verhuizen, wordt een stedelijk distributiecentrum gebouwd en kan een parking voor vrachtwagens worden aangelegd. 

- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt in totaal zo’n 5 miljoen euro vrij, zodat de Haven van Haven haar programma van stedelijke integratie kan voortzetten. Een van de grote projecten rond stedelijke integratie is de afwerking van de passagiersterminal tegen 2015. Deze passagiersterminal komt in Neder-over-Heembeek op de linkeroever van de voorhaven, ter hoogte van de Meudon-paviljoenen. De terminal bestaat uit een ponton van 240 meter lang, de aanleg van een weg, de renovatie van de paviljoenen en de inrichting van een parkeerplaats. De totale kostprijs van deze terminal bedraagt 4,5 miljoen euro, waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo'n 1,5 miljoen euro voor zijn rekening neemt. Ook betaalt het Gewest de wegwerkzaamheden voor een bedrag van meer dan 200.000 euro.


Minister Brigitte Grouwels: "Met dit beheerscontract zetten we de bevoorradingsfunctie van de Haven van Brussel nadrukkelijk in de verf. De stad bevoorraden via de waterweg is een uiterst duurzame wijze van transport. De haven houdt vrachtwagens van de weg. Een studie heeft uitgewezen dat er dankzij de haven van Brussel dagelijks ongeveer 2.000 vrachtwagens minder rondrijden in Brussel. Dat komt ook de leefbaarheid  van de stad ten goede. Want minder vrachtwagens betekenen ook minder files, minder geluids- en geurhinder en minder ongevallen.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter