12 december 2013

Brusselse regering kent 50 licenties voor elektrische taxi's toe

 

Op voorstel van Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft de Brusselse regering vandaag 50 licenties voor elektrische taxivoertuigen toegekend. Deze toekenning gebeurde op basis van het advies van een gespecialiseerde jury. De laureaten hebben nu 6 maanden de tijd om hun elektrische taxi's in verkeer te brengen. Dit maakt dat de eerste elektrische taxi's in het voorjaar van 2014 in het Brusselse straatbeeld zullen opduiken. Brussel is meteen de eerste Belgische stad met elektrische taxi's.

In andere Europese steden, zoals Utrecht, Amsterdam en Londen, rijden al langer elektrische taxi's rond. Ook in diverse Aziatische steden is de elektrische taxi al langer ingeburgerd. Maar ons land bleef tot op heden verstoken van elektrische taxivoertuigen.

Daar komt binnenkort verandering in, want vanaf het voorjaar van 2014 zullen in Brussel 50 elektrische taxivoertuigen rondrijden. Door de bovengrens op 50 te leggen, blijft de Brusselse regering binnen de bestaande numerus clausus voor taxi’s van 1.300 voertuigen. Vandaag de dag worden immers slechts 1.227 taxilicenties effectief gebruikt.

De Brusselse regering kende deze taxilicenties toe op basis van een uitgebreide selectieprocedure. Een gespecialiseerde jury onderzocht de ingediende dossiers en maakte een rangschikking van de kandidaten op. Deze jury was samengesteld uit vertegenwoordigers van de administratie, van de sector zelf en van de gebruikers. Enkele van de selectiecriteria waren: de voorgestelde dienstverlening, het financieel plan, de prestaties van de taximeter, de autonomie en de oplaadtijd van de batterij en de inhoud van de koffer.

De elektrische taxi’s dienen uiterlijk binnen de 6 maanden in gebruik te zijn. Dit betekent dat de elektrische taxi’s tegen uiterlijk medio 2014 op de Brusselse wegen rijden. Een vergunning voor een dergelijke taxi is telkens 7 jaar geldig, te beginnen vanaf 1 januari 2014.

In totaal werden 19 exploitanten geselecteerd om een van deze 50 taxilicenties te exploiteren. Om een evenwichtige verdeling van de licenties tussen de exploitanten te garanderen, kan een exploitant maximaal beschikken over 7 vergunningen voor elektrische taxivoertuigen.

De 50 elektrische taxi’s zullen amper van de andere taxi’s te onderscheiden zijn, op één detail na: een specifiek logo duidt aan dat de voertuigen elektrisch zijn.

De elektrische taxi's passen helemaal in het beleid van de Brusselse regering. "Taxi's zijn een vorm van openbaar vervoer", stelt minister Brigitte Grouwels. "In het kader van het nieuwe MIVB-beheerscontract besliste de Brusselse regering onlangs om het wagenpark van de MIVB te 'vergroenen'. Maar deze 'vergroening' geldt voor alle vormen van vervoer, dus ook voor de taxi’s. De elektrische taxi's vormen voor mij dan ook een nieuwe stap om de mobiliteit in onze hoofdstad een nog duurzamer karakter te geven."

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter