15 december 2017

Brusselse CD&V-prioriteiten voor 2018 : veiligheid, mobiliteit en economie

 

 

Vandaag keuren de leden van het Brussels Parlement de begroting van het gewest en de GGC goed. Hierbij vraagt de CD&V-fractie o.a. naar (i) eenheid van leiding in het veiligheidsbeleid, (ii) striktere controle op gewestelijke instellingen en (iii) extra aandacht voor een gezond economisch weefsel.

De CD&V-fractie is verheugd dat de begroting opnieuw in evenwicht is. Een aantal investeringen voor o.a. de tunnels wordt evenwel buiten de begroting gelaten. CD&V stelt voor dat het gewest marges inbouwt voor het geval Europa deze werkwijze niet toelaat.

De Brusselaars zijn de huidige mobiliteitsknopen beu,  we denken dat er een momentum is voor een gedragswijziging. Elke werkdag toeren in Brussel zo’n 370.000 auto’s rond : 200.000 van pendelaars en 170.000 van Brusselaars. Dit is onhoudbaar. Op Brussels niveau moet de nieuwe metrolijn naar Schaarbeek en Evere absolute prioriteit krijgen, net als het fietsbeleid.

De jeugdwerkloosheid in Brussel daalt nu al 4,5 jaar op rij. Een sterk economisch weefsel en een bedrijfsvriendelijke omgeving (met o.a.  een slagkrachtige BAOB) zijn de beste garantie op bijkomende jobs. De CD&V-fractie is er ook van overtuigd dat de Brexit nog heel wat opportuniteiten biedt voor onze Brusselse ondernemingen. De nieuwe business-campagne zal belangrijk zijn om ook privé-organisaties aan te spreken die een verhuis overwegen.

Inzake politiebeleid benadrukt de CD&V-fractie de nood aan meer eenheid van leiding. “De CD&V-fractie was de eerste Vlaams-Brusselse partij die pleitte voor een fusie van de 6 politiezones, met sterke antennes in de Brusselse wijken”, aldus Delva en Grouwels. “We blijven bij dit standpunt. Maar we hebben helaas vastgesteld dat deze fusie van de politiezones volledig ten onrechte verworden is tot een communautair dossier. We hopen dat deze fusie er alsnog komt in 2019, wanneer er onderhandeld wordt over nieuwe regeringen in dit land.”

Recent bracht het Rekenhof een aantal boekhoudkundige onregelmatigheden aan het licht bij een aantal gewestelijke overheidsinstellingen. Paul Delva & Brigitte Grouwels: “In het komende jaar moeten we de gewestelijke controle op deze instellingen versterken en desgevallend nieuwe controleprocedures uitwerken.“

Het komende jaar zal in de GGC een beslissing worden genomen over de kinderbijslag. De CD&V-fractie vindt alleszins dat het Brussels stelsel natuurlijk rekening moet houden met de Brusselse specificiteiten, maar ook niet te veel mag afwijken van dat van de andere gewesten.


PAUL DELVA
Fractieleider CD&V Brussels Parlement

BRIGITTE GROUWELS
Senator en Brussels volksvertegenwoordiger CD&V
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter