2 april 2014

Brussel Mobiliteit wint Smarter Cities Challenge

 

Het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft te kampen met een toenemende verkeerdruk die de economie, de levenskwaliteit, de gezondheid en het internationaal imago in gevaar brengen. Daarom zoekt Brussel Mobiliteit naar globale oplossingen die het pendelen via verschillende modi promoten, onder meer door een betere integratie van de verschillende vervoermaat­schappijen. Omdat alle steun hierbij welkom is, stelde Brussel Mobiliteit zich kandidaat voor de Smarter Cities Challenge van IBM.

 

Een multimodale benadering

 

Bij een multimodale mobiliteit zijn heel wat betrokkenen. Uiteraard de vervoermaatschappijen met hun uiteenlopend aanbod (trein, metro, tram, bus, autodelen, fietsverhuur…) en verschillende juridische structuren (zowel openbaar als privé). Daarnaast zijn er de politieke overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gemeenten, politiezones), beroepsverenigingen (ITS Belgium, Agoria…) en belangengroepen (Touring Club, BTTB, fietsersverenigingen…). Allemaal werken ze binnen hun eigen structuur en cultuur met eigen systemen, software en apps. Brussel Mobiliteit wil al deze krachten bundelen en zorgen voor meer samenhang.

 

De hulp van experts

 

Dankzij de Smarter Cities Challenge Grant kan Brussel Mobiliteit rekenen in het najaar rekenen op de hulp van een vijftal experts van IBM gedurende drie weken. Zij staan voor de moeilijke opdracht om de gemeenschappelijke belangen van alle betrokkenen in kaart brengen en samenwerking te bevorderen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een ‘roadmap’ met een inventaris van alle betrokkenen met hun technische en bestuurlijke eigenschappen. Deze geeft ook een overzicht van de prioriteiten om te komen tot samenwerking en het delen van gegevens.

 

Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Openbaar Vervoer: “Persoonlijk geloof ik in de kracht van overleg en samenwerking. Het feit dat het project verschillende mobiliteitsactoren zal stimuleren om ervaringen uit te wisselen, zal nieuwe dynamieken en synergieën doen ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen alle partners constructief zal verlopen en kijk al uit naar de resultaten die hieruit zullen voortvloeien. Samen van Brussel een ‘nog smartere city’ maken, daar doen we het voor.”

 

Het engagement van Brussel Mobiliteit

 

Brussel Mobiliteit engageert zich ertoe de aanbevelingen van de experts uit te voeren. De administratie deed eerder al ruime ervaring op met ITS-projecten die nieuwe technologieën ten dienste stelt van de levenskwaliteit en het welzijn van de bevolking.

 

-       Fix My Street: een toepassing waarmee de bevolking via internet en smartphone problemen met de weg rechtstreeks kan melden aan de bevoegde overheid;

-       Osiris: een softwarepakket waarmee overheden en nutsbedrijven hun werkzaamheden coördineren om de hinder en de frequentie ervan te verminderen;

-       Verkeerslichtencentrale: een centraal computersysteem waarmee de Brusselse verkeerslichten vanop afstand aangestuurd kunnen worden;

-       Compas: een project om de gegevens van al onze verkeerssensoren en camera’s te centraliseren en te gebruiken als basis voor de richtlijnen van het mobiliteitscentrum;

-       Mobigis: een open geografisch informatiesysteem met meer dan 50 informatielagen over belangrijkste middelen (verkeerslichten, bomen, camera’s, fonteinen, verlichting…).

 

Brussel Mobiliteit voelt zich vereerd en bevoorrecht te kunnen genieten van de expertise van de IBM-specialisten. IBM heeft immers wereldwijde ervaring in een groot aantal sectoren en een ruime kennis van complexe privé- en openbare samenwerkingen. Daarnaast heeft IBM heel wat vaardigheden ontwikkeld in het beheer van integratieprocessen voor geografische informatiesystemen en realtime informatie.

 

Daarom engageert Brussel Mobiliteit zich ertoe de nodige middelen ter beschikking te stellen. Dat past binnen het globaal beleid van de Brusselse overheid dat klantgerichtheid centraal stelt.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter