10 januari 2013

Brussel inbegrepen

 

Uiteraard is een Waals-Brusselse natie voor Vlaanderen onaanvaardbaar. Een samengaan van Brussel en Wallonië, staat haaks op de huidige staatsstructuur, waarin Brussel het bindmiddel voor België vormt. In wezen houden Magnette en Maingain een separatistisch pleidooi. Voor het gemak of doelbewust vergeten ze wat de band Brussel-Vlaanderen voor Brussel betekent.

Maar je moet ook door de retoriek van Magnette en Maingain heen durven kijken. Aan de basis van de huidige discussie ligt de vrees van de Franstalige Brusselaars dat ze het op hun eentje, zonder de steun van Wallonië, niet zullen redden. Maingain zegt het ook met zo veel woorden in La Libre.  Volgens de FDF-voorzitter hebben Wallonië en Brussel op hun eentje onvoldoende financiële draagkracht voor de nieuwe bevoegdheden die ze met de zesde staatshervorming zullen krijgen.  En dus vinden Maingain en co er niets beter op dan Brussel en Wallonië te laten fuseren. Het is een voorstel van de wanhoop, een tot mislukken gedoemde poging van een bepaalde Brusselse francofonie om het hoofd boven water te houden.

Voor CD&V zijn de voorstellen van Magnette en Maingain onbespreekbaar. Van een samengaan van Wallonië en Brussel kan geen sprake zijn. Maar we zijn niet tegen een nauwere samenwerking tussen beide, integendeel. Maar die samenwerking moet dan wel verlopen via de Franse Gemeenschap.  Net als het voor CD&V altijd evident geweest is dat de Vlaamse gemeenschap Brussel inbegrepen is, zijn we voor een sterke Franse Gemeenschap die haar verantwoordelijkheid ook in Brussel opneemt. Want in tegenstelling tot de Vlaamse Gemeenschap, die de voorbije jaren voluit in Brussel is blijven investeren (alhoewel het nog altijd meer mag zijn), heeft de Franse Gemeenschap Brussel de voorbije jaren verwaarloosd. Dat Franstalig Brussel nu zijn rechtmatig deel van de Franse Gemeenschapskoek opeist, kunnen we als Vlamingen alleen maar toejuichen. De demografische evolutie maakt dat Brussel voor enorme uitdagingen staat, niet het minst op het vlak van onderwijs en kinderopvang, twee gemeenschapsbevoegdheden.

De Vlaamse en de Franse Gemeenschap moeten volop in Brussel (blijven) investeren. Dit mag niet gebeuren vanuit een bevoogdende houding –geen condominium dus- , wel vanuit een visie die Brussel als stadsgewest alle kansen geeft, zonder de hoofdstedelijke en internationale functies te verwaarlozen. Brussel is een belangrijke motor voor de Vlaamse en Waalse economie. Als Brussel sputtert, verlaagt ook het Vlaamse en Waalse toerental. Problemen die in Brussel niet aangepakt worden, dijen uit naar Vlaams- en Waals-Brabant en verder.

Brussel inbegrepen, dat is ook gezond Vlaams eigenbelang.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter