1 september 2011

Brigitte Grouwels opent officieel Brede School Nieuwland op 1 september

 

Minister Brigitte Grouwels, bevoegd binnen de VGC voor Gezin, opende samen VGC-collegevoorzitter Jean-Luc Vanraes en collegelid Bruno De Lille de deuren van de nieuwe Brede School Nieuwland aan De Lenglentierstraat te Brussel.

In het concept ‘Brede School’ staat de optimale ontwikkeling van het kind centraal. Het doel is om maximale brede ontwikkelingskansen te bieden, zowel binnen als buiten de schoolmuren, door het aanbieden van een netwerk van zorg, kinderopvang, opvoedingsondersteuning, vrijetijdsactiviteiten, sport, spel, … rondom één of meerdere scholen.

Nieuwland is hiervan een uitstekend voorbeeld en een primeur voor Brussel

Voor de realisatie van deze doelstelling gaan volgende partners een intensieve samenwerking aan: Initiatief Buitenschoolse Opvang De Buiteling, ontmoetingsplaats Baboes, Opvoedingswinkel, consultatiebureau (onder voorbehoud), de hoofdstedelijke academie van de stad Brussel, muziekhuis MET-X, Sint-Joris basisschool, Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs en het kinderdagverblijf dat eveneens op de site wordt gehuisvest.

De aankoop van de site en de renovatiewerken en inrichting van de gebouwen worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Naast de aanwerving van een zakelijk beheerder en een Brede School-coördinator, engageert de VGC zich om de nodige ondersteuning te bieden via het platform Brede School binnen het Onderwijscentrum Brussel.

Het Nieuwland-project kadert tevens in de inspanningen om de capaciteit van het Nederlandstalig basisonderwijs, de consultatiebureaus, de kinderdagopvang en de buitenschoolse kinderopvang in Brussel uit te breiden. Op de site Nieuwland breidt de capaciteit van de Sint-Jorisbasisschool uit met 228 leerlingen. De school start vanaf 1 september 2011 reeds met 100 leerlingen (90 kleuterklas en 10 lager onderwijs). Het kinderdagverblijf heeft bij de opstart 45 kindplaatsen, wat later uitgebreid wordt tot 60 plaatsen (streefcijfer). Het IBO De Buiteling biedt op termijn plaats aan zo’n 80 kinderen (streefcijfer).

Naar aanleiding van de plechtige opening vonden de hele dag op de site tal van activiteiten plaats (feestelijke optochten, reuze picknick, animatie, creatieve workshops, maken van gezamenlijk kunstwerk) in samenwerking met de scholen, de partners, tal van verenigingen, de kinderen en de ouders.

Brigitte Grouwels ziet in Brede School een perspectief en een naadloze overgang van kinderopvang naar kleuterschool. “Als zowel de Vlaamse Gemeenschapscommissie als Kind en Gezin vandaag massaal investeren in meer Nederlandstalige kinderopvang in Brussel, kan en mag dat niet los gezien worden van de latere schoolkeuze. Het is en blijft onze ambitie om Brusselse Vlamingen en iedereen die een (bewuste) keuze maakt voor de Vlaamse Gemeenschap een Nederlandstalig traject aan te bieden van de wieg tot de arbeidsmarkt”. Daarbij wordt vertrokken van een gezamenlijke pedagogische visie en een doorgaande lijn in de werkwijze.

Ze hecht ook veel belang aan de opvoedingsondersteuning binnen Brede School. De nieuwe Opvoedingswinkel zal een deel van zijn werking onderbrengen op de site Nieuwland en zal hier een activiteitenaanbod ontwikkelen, afgestemd op de behoeften van het publiek van de brede school en de buurt.

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter