30 mei 2012

Brigitte Grouwels opent nieuwe buitenschoolse kinderopvang van De Buiteling vzw in Sint-Joost-ten-Node

 

Vandaag heeft VGC-collegelid Brigitte Grouwels (CD&V) in Sint-Joost-ten-Node een nieuw Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) geopend van De Buiteling vzw. Deze nieuwe werking is een volledig nieuw IBO van De Buiteling vzw in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, dat al een IBO organiseert met 3 vestigingsplaatsen. Dit nieuwe IBO telt maar liefst 83 plaatsen, verspreid over twee verschillende sites in de Grensstraat. Dit brengt de totale capaciteit van De Buiteling vzw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 331 plaatsen. Bij Kind en Gezin en in Vlaanderen wordt naar de Brusselse IBO’s gekeken als trekkers voor een buurtgerichte werking. De Buiteling vzw heeft bovendien een aanvraag lopen om ook in Brede School Nieuwland van start te gaan met een nieuwe vestigingsplaats (richtcijfer 60 kindplaatsen).

IBO De Buiteling kent, sinds de oprichting in 1998, een constante groei. Vijf jaar geleden werden de deelwerkingen in drie scholen gecentraliseerd in een eerste vestigingsplaats in hartje Brussel. In 2010 startte de vzw een tweede vestigingsplaats op in de Cellebroers-site. Voor de derde vestigingsplaats in Vorst kreeg het IBO een principieel akkoord van Kind en Gezin voor een capaciteit van 28 plaatsen. In Sint-Joost zijn er 83 plaatsen. Dat brengt de totale capaciteit van IBO De Buiteling vzw op 331 plaatsen. IBO De Buiteling Sint-Joost is gevestigd op twee plekken in de Grensstraat in de lokalen die vroeger reeds gebruikt werden door een eerder initiatief.

Brigitte Grouwels: “Over een GROOT IBO gesproken – in alle betekenissen van het woord: aantal kindplaatsen, personeel, kwalitatieve organisatie en kwalitatief aanbod! En steeds bereid om een nieuwe uitdaging aan te gaan in dienst van de ouders en hun kinderen in Brussel. Binnen de VGC wil ik de nodige prioriteit geven aan de opstart van nieuwe initiatieven en/of uitbreiding van bestaande voorzieningen. Buitenschoolse kinderopvang in Brussel is immers een verhaal met toekomst, een toekomst waar we nu volop aan moeten werken.”

Buurtgerichte werking

Om van de opstart een succes te maken, heeft De Buiteling vzw genoten van een uitstekende samenwerking met de directie van de basisschool Sint-Joost-aan-Zee en wil het de samenwerking aangaan met andere scholen uit de omgeving. Dankzij de goede uitwisseling en afstemming en het gratis ter beschikking stellen van lokalen kan de gemeente Sint-Joost-ten-Node nu ook kwalitatieve opvang aanbieden aan haar kinderen. Sint-Joost-ten-Node is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de gemeente met de kleinste oppervlakte, maar met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. Daarom is het broodnodig dat ook de kinderen uit deze buurt in het IBO de nodige ruimte krijgen om te spelen.

De Buiteling vzw maakt reeds 14 jaar werk van buurtgerichte buitenschoolse opvang. Al enkele jaren zet ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie hierop in. Daarom wil de VGC ook voor de werking in Sint-Joost-ten-Node extra middelen voorzien om samenwerking uit te bouwen. In de buurt van IBO Buiteling Sint-Joost bevinden zich de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek, BIB JOSKE, en jeugdcentrum AXIMAX. Dit biedt heel wat kansen voor een gestructureerde samenwerking met het IBO. In het WIBO-overleg, een overleg tussen de pedagogische medewerkers van de Brusselse IBO’s op intitiatief van de VGC, komt deze buurtgerichte werking heel nauwgezet aan bod.
 

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter