31 mei 2012

Brigitte Grouwels opent kinderdagverblijf Nieuwkinderland op site Brede School Nieuwland

 

Vandaag huldigde VGC-Collegelid bevoegd voor Gezin officieel het nieuwe kinderdagverblijf Nieuwkinderland in. Het kinderdagverblijf heeft voorlopig een capaciteit van 45 kindplaatsen. Later kan de capaciteit uitbreiden tot 60 kindplaatsen.

Zowel Kind en Gezin als de VGC moeten vandaag volop investeren in kinderopvang om de demografische groei bij te benen. Het kinderdagverblijf Nieuwkinderland is erkend en gefinancierd door Kind en Gezin voor 23 kindplaatsen. De VGC cofinanciert de werking voor 22 bijkomende kindplaatsen zodat reeds vandaag van start kan gegaan worden met 45 kindplaatsen. De middelen die de VGC daarvoor inzet komen uit Stedenfonds en bedragen 160.000 EUR voor 2012. Het betreft een startsubsidie van de VGC in afwachting van de overname door Kind en Gezin in het kader van een volgende uitbreiding. De middelen de dan vrijkomen worden opnieuw ingezet voor het realiseren van nieuwe plaatsen.

Brede School

Zowel de voorlopige als de toekomstige lokalen bevinden zich in Brede School Nieuwland, meer bepaald in gebouwen die eigendom zijn van de VGC. Brede School Nieuwland biedt behalve aan het kinderdagverblijf ook onderdak aan basisschool Sint-Joris, buitengewoon secundair onderwijs Zaveldal, initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) De Buiteling, Opvoedingswinkel Brussel (thuisbasis), ontmoetingsplaats Baboes, de Hoofdstedelijke Academie voor Woord, Kunst en Dans en binnenkort MET-X en een nieuw consultatiebureau en Huis van het Kind.

Samenwerking

Met het buitengewoon secundair onderwijs Zaveldal werkt Nieuwkinderland samen om kinderen van tienermoeders op te vangen. VGC-Collegelid Brigitte Grouwels: “Het werken met deze jonge moeders is binnen het gegeven van de Brede School een belangrijk aandachtspunt. De opvang van kinderen van schoolgaande tienermoeders is vaak een noodzakelijke voorwaarde om hun opleiding af te maken en zowel hun toekomst als die van hun kind veilig te stellen. Maar ook het ondersteunen van deze jonge moeders met specifieke opvoedingsvragen is een belangrijke opdracht voor Brede School Nieuwland.”

Daarnaast wil kinderdagverblijf Nieuwkinderland ondermeer inzetten op een zachte en naadloze overgang van kinderdagverblijf naar kleuteronderwijs.

Voor de tijdelijke huisvesting subsidieerde de VGC Nieuwkinderland 87.500 euro. De opening van de nieuwe infrastructuur is voorzien eind 2013.

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter