7 maart 2016

België moet zich aansluiten bij het Franse initiatief om het vastgelopen Israëlisch-Palestijnse vredesproces opnieuw op gang te brengen

 

Na afloop van hun missie in Palestina en Israël luiden de Belgische Parlementsleden die lid zijn van de afdeling België-Palestina van de Interparlementaire Unie de alarmbel: "We zijn gechoqueerd door de flagrante onrechtvaardigheden en de permanente vernederingen die de Palestijnen ondergaan. De gevolgen van de  bezetting door Israël en de uitbouw van de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn dramatisch en zorgen elke dag voor onaanvaardbaar lijden.”

De delegatie stelde zowel tijdens gesprekken als op het terrein vast wat de gevolgen zijn  van het beleid van Israël, een beleid dat door de Palestijnen wordt gelijkgesteld met apartheid. Er gelden immers verschillende wetten voor de Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever dan er gelden voor de Palestijnen. Zo kunnen Palestijnse kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar worden aangehouden voor het gooien met stenen om vervolgens bij vonnis van een militaire rechtbank tot een jarenlange gevangenisstraf te worden veroordeeld, terwijl Israëlische jonge kolonisten voor eenzelfde actie geen enkel vervolging moeten vrezen. Het bestaan van twee rechtssystemen in hetzelfde gebied en dit enkel op basis van etnische afkomst, wordt nog verzwaard doordat bepaalde wegen zijn verboden voor de Palestijnen, Israël hen stelselmatig bouwvergunningen weigert en daarenboven onophoudelijk verder gaat met het vernietigen van  Palestijnse woningen en van infrastructuur die  door de Europese Unie werd  gefinancierd in het kader van humanitaire steun. Heel concreet werden bijvoorbeeld op 2 maart in Khirbet Tana vernielingen aangericht aan projecten die mede door de Belgische overheid werden gefinancierd en die enkel tot doel hadden de grote humanitaire noden te verlichten.

Alle blikken zijn vandaag gericht op het conflict in Syrië waardoor het Israëlisch-Palestijnse conflict  naar de achtergrond is verschoven. De kwestie is nochtans eveneens hoogdringend: Israël intensiveert zijn illegale nederzettingenbeleid en holt daardoor  de leefbaarheid van een toekomstige Palestijnse Staat volledig uit. Als we willen voorkomen dat een  tweestatenoplossing totaal onuitvoerbaar wordt, moet er ingegrepen worden voordat het definitief en onherroepelijk te laat is. .

De delegatieleden veroordelen ten stelligste elke vorm van geweld,  zowel van Palestijnse als van Israëlische kant. Ze herinneren iedere betrokken partij aan de verantwoordelijkheid die ze dragen voor de toekomst van het Palestijnse en Israëlische volk en wijzen op de noodzaak dat elke partner in het conflict in alle omstandigheden alle  internationale verplichtingen en de mensenrechten onverkort naleeft. 

Aan  de Belgische regering vragen de delegatieleden zich aan te sluiten bij de inhoud en finaliteit van het Franse initiatief teneinde het vredesproces, dat vandaag vastgelopen is, opnieuw op de rails te zetten. Dit initiatief, dat op 29 januari werd gelanceerd door Laurent Fabius, strekt ertoe de vandaag geblokkeerde inspanningen om dit conflict op te lossen en een Palestijnse Staat te creëren in vreedzame co-existentie met Israël, een nieuwe impuls te geven. Het initiatief voorziet onder meer in de oprichting van een internationale steungroep en de organisatie van een internationale conferentie in de zomer van 2016.

Tot slot stellen de delegatieleden in het parlement te zullen werken aan een resolutie die nadrukkelijk pleit voor alle steun aan het Franse initiatief.

Namens de delegatieleden:

Brigitte Grouwels (CD&V)

Gwenaëlle Grovonius (PS), voorzitter van de delegatie

Vincent Van Quickenborne (Open-VLD), ondervoorzitter van de delegatie

Piet De Bruyn (N-VA), ondervoorzitter van de delegatie

Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen)

David Clarinval (MR)

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter