9 januari 2017

Belastingbrieven in Brussel worden eenvoudiger, duidelijker en persoonlijker

 

Brigitte Grouwels opgetogen met initiatieven om aanmaningsbrieven te 'nudgen'

 

In navolging van de federale overheid zal ook Brussel Fiscaliteit gebruik maken van de techniek van nudging. Dat antwoordde Guy Vanhengel, Brussels minister van Financiën en Begroting, deze namiddag op een parlementaire vraag van Brussels parlementslid Brigitte Grouwels (CD&V).  Door deze techniek van ‘nudging’ worden belastingbrieven makkelijker leesbaar voor de belastingplichtige, omdat ze eenvoudiger, duidelijker en persoonlijker geformuleerd worden.

 

Nudging is een techniek uit de gedragswetenschappen die toelaat om het gedrag van mensen op een positieve manier te beïnvloeden. Op het vlak van fiscaliteit betekent dit bijvoorbeeld dat aanmaningsbrieven vereenvoudigd, duidelijker en directer geformuleerd zijn.  Daarnaast worden aanmaningsbrieven gepersonaliseerd door de belastingplichtige bij naam aan te schrijven. Ook wordt gebruik gemaakt van groepsdruk ('de grote meerderheid van de mensen betaalt op tijd') en  wordt verwezen naar het mogelijke verlies van publieke goederen en diensten ('het niet-betalen van uw belastingen maakt dat wij deze publieke diensten niet kunnen garanderen').

Sinds kort maakt de federale FOD Financiën gebruik van deze nudging-techniek. De resultaten van deze speciale aanmaningsbrief zijn ronduit spectaculair te noemen. Het aantal laattijdige betalers dat meteen gehoor gaf aan de vraag van de FOD Financiën steeg met liefst 17 procent. Dit leverde de federale fiscus meteen 18 miljoen euro extra op. 

Brusselse initiatieven

Ook de Brusselse overheidsdienst Brussel Fiscaliteit zal gebruik maken van nudging-technieken, zo liet minister Guy Vanhengel vandaag weten in het Brussels parlement.

De minister gaf daarbij ook een aantal voorbeelden:

- De bestaande documenten met betrekking tot de gewestbelastingen die Brussel Fiscaliteit in eigen beheer heeft, zoals de belasting op niet-residentiële oppervlakten, worden aangepast volgens de principes van nudging.

- Bij de redactie van nieuwe briefwisseling (bijvoorbeeld in het kader van de overname van de onroerende voorheffing) zal in de mate van het mogelijke rekening worden gehouden met de basisprincipes van nudging.

- De nudging-techniek kan toegepast worden door ook telefonisch contact op te nemen met belastingplichtigen die een betaalachterstand hebben. De laattijdige betalers hebben daarbij de mogelijkheid om alsnog te betalen vooraleer extra kosten worden aangerekend.


In zijn antwoord verwees de minister nog op het feit dat bij het opstellen van aanmaningsbrieven strikte vormvereisten en inhoudelijke vereisten gelden. Deze strikte wettelijke vereisten (met een moeilijke tot onverstaanbare woordenschat voor de meeste mensen) leiden er volgens Vanhengel toe dat eenvoudiger taalgebruik het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helaas niet altijd mogelijk is.  Brigitte Grouwels suggereerde daarop om dit wettelijk kader aan te passen, zodat de principes van eenvoudiger taalgebruik volledig ingang kunnen vinden in de Brusselse belastingadministratie.


Brigitte Grouwels:
"Ik ben alvast opgetogen met deze initiatieven van Brussel Fiscaliteit. Nudging is immers een uitstekende techniek om het gedrag van mensen te sturen, met respect voor hun keuzevrijheid en zonder onmiddellijk onmiddellijk te dreigen met sancties.  De techniek biedt bovendien de kans om onze gewestelijke belastingbrieven te vereenvoudigen. Dit is een thema waar ikzelf zeer gevoelig voor ben. In dit verband heb ik recent in de Senaat een resolutie ingediend waarin opgeroepen wordt om onze belastingaangifte een pak leesbaarder en educatiever te maken. Ik zal dit thema dan ook met veel belangstelling blijven opvolgen in het Brussels parlement."

 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter