9 november 2004

Begroting: prioritair aandacht voor haven en gelijke kansen

 

Vanochtend werd de Brusselse begroting voor 2005 voorgesteld. Wat zijn de prioriteiten van Brigitte Grouwels (CD&V)? 

Haven van Brussel

De Haven van Brussel is van groot economische belang. Ze telt een 300-tal bedrijven en biedt werk aan bijna 9000 mensen, waarvan heel wat lager geschoolden. Een verhoging van het budget moet de Haven als groeipool veilig stellen.

Door te investeren in vrachtvervoer via het water zorgen we ook voor een mobiele stad. Een binnenschip met 4500 ton staat gelijk met 225 vrachtwagens van 20 ton. Brigitte Grouwels: In de eerste plaats komt er een project rond huishoudelijk afval. Op die manier rijden elk jaar 10 000 vuilniswagens minder in Brusselse straten.

Concreet gaat er meer geld naar:

  • vervoer huishoudelijk afval via water: + 400 000
  • betere spoorontsluiting: + 190 000
  • snellere sanering vervuilde gronden: + 1 000 000
  • algemeen havenbeleid: + 150 000

Geld voor gelijke kansen

Het is de eerste keer dat gelijke kansen een aparte bevoegdheid binnen de Brusselse regering is. Het is ook de eerste keer dat er voldoende financiële ruimte komt voor het gelijke kansenbeleid. De begroting stijgt maar liefst van 50 000 naar 590 000 euro.

In 2005 zullen we ook in Brussel een stand van zaken opmaken naar aanleiding van de tiende verjaardag van de internationale vrouwenconferentie van Peking.

Projecten van gemeenten en verenigingen rond gelijke kansen voor mannen en vrouwen zullen daarvoor financieel worden ondersteund.

Ambtenarenzaken: meer oog voor kwaliteit

Voor Brigitte Grouwels ligt de grote uitdaging hier in betere kwaliteit voor hetzelfde geld. Het overheidsapparaat moet niet verder groeien, het moet (nog) beter werken. Dat vergt een actieve en krachtdadige aanpak. Grouwels gaat voor openbaarheid van bestuur, met minder rompslomp en goed werkende loketten. Ze begint haar missie met een tevredenheidsonderzoek.

Met het oog op kwaliteitsverbetering komt er extra geld voor een aantal nieuwe initiatieven. Eerder werd al een centraal telefoonnummer gelanceerd, dat mensen efficiënt moet doorverbinden met de juiste dienst. Op termijn moet dit initiatief uitgroeien tot een echte zelfstandige Infolijn.

Nu wordt het startschot gegeven voor de oprichting van een volwaardige ombudsdienst. Brusselaars kunnen er terecht met klachten over de dienstverlening van Brusselse overheid in verband met onthaal, procedures, formulieren, taalgebruik, bereikbaarheid,& Dat is iets waar de Brussels Hoofdstedelijke Raad al lang op aandringt, maar pas nu staat de voorbereidende fase ingeschreven op de begroting 2005.

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter