4 juli 2012

90 opvangplaatsen extra vanaf nieuwe schooljaar

 

VGC investeert ruim 1,5 miljoen euro in buitenschoolse opvang

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, heeft het VGC-College beslist om ruim 1,5 miljoen euro te investeren in 4 Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s). Van deze 1,5 miljoen euro is meer dan 1,2 miljoen euro bestemd voor infrastructurele aanpassingen, terwijl de overige 300.000 euro gaat naar personeels- en werkingskosten.  Door deze beslissing van het VGC-College komen er vanaf 1 september 2012 in totaal 90 opvangplaatsen bij in IBO’s in Brussel-Stad, Schaarbeek, Laken en Etterbeek. Deze IBO's zijn allen ingebed in een zogenaamde Brede School, een fijnmazig netwerk van onderwijs, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en vrije tijd. Deze 90 bijkomende plaatsen zorgen ervoor dat het totaal aantal Nederlandstalige IBO-plaatsen in Brussel vanaf september stijgt tot 870 eenheden, dit is een capaciteitsuitbreiding met meer dan 10 procent.

Het VGC-College besliste om:

  • Een investeringssubsidie van 284.900 euro en een jaarlijkse enveloppensubsidie voor personeel en werking[1]  van 30.503,01 euro toe te kennen aan De Buiteling vzw om vanaf 1 september 2012 een nieuwe vestigingsplaats op te starten in de lokalen van de Sint-Jorisbasisschool (vestigingsplaats Nieuwland, Brussel-Stad). Bij aanvang zal het IBO een capaciteit hebben van 38 plaatsen, om op termijn te kunnen doorgroeien tot 60 kindplaatsen.
  • Een investeringssubsidie van 350.000 euro en een jaarlijkse enveloppensubsidie voor personeel en werking van 116.106,71 euro toe te kennen aan Kinderopvang KAV vzw om vanaf 1 september 2012 een nieuwe voorziening op te starten in lokalen van de Heilige Familie Basisschool (Helmet, Schaarbeek). Bij aanvang zal het IBO een capaciteit van 21 kindplaatsen hebben, om op termijn te kunnen doorgroeien tot 45 kindplaatsen.
  • Een investeringssubsidie van 350.000 euro en een jaarlijkse enveloppensubsidie voor personeel en werking van 116.106,71 euro toe te kennen aan Sint-Goedele Brussel vzw om vanaf 1 september 2012 een vestigingsplaats op te starten in lokalen van het Sint-Pieterscollege (vestigingsplaats Laken). Bij aanvang zal het IBO een capaciteit van 10 kindplaatsen hebben, om op termijn te kunnen doorgroeien tot 83 plaatsen.
  • Een investeringssubsidie van 280.128 euro en een jaarlijkse enveloppensubsidie voor personeel en werking van 32.401,50 euro toe te kennen aan Sint-Goedele Brussel vzw om vanaf 1 september 2012 een nieuwe voorziening op te starten in lokalen van basisschool Lutgardis (Etterbeek). Het IBO zal een capaciteit van 21 kindplaatsen hebben.

Brede School

Deze IBO-werkingen zijn telkens ingebed in een Brede School. Een brede school is gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen en jongeren door het ondersteunen en/of creëren van een brede leer- en leefomgeving, waarbinnen kinderen en jongeren een brede waaier aan leer- en leefervaringen kunnen opdoen. Om dit doel te realiseren, wordt een breed netwerk opgezet tussen organisaties en overheden uit de verschillende sectoren, die samen het leren/leven van kinderen en jongeren mee vorm geven en ondersteunen.

Brigitte Grouwels: “Nog tot 2020 zal het aantal geboorten in Brussel met circa 25 procent stijgen. Deze vergroening zorgt voor een capaciteitstekort in de scholen, maar ook in de kinderopvang. Als VGC-Collegelid is bijkomende opvanginfrastructuur voor mij dan ook een absolute topprioriteit. Op mijn voorstel besliste het VGC-College daarom om 90 extra plaatsen in de buitenschoolse kinderopvang te creëren op 4 verschillende locaties. Deze werkingen zijn ook telkens ingebed in een brede school. Door zoveel mogelijk voorzieningen te centraliseren, bevorderen we samenwerking in het belang van het jonge kind.”

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter