26 september 2016

60% MEER STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

 

Brigitte Grouwels ondervraagt VGC-Collegelid Bianca Debaets over verpleegopleiding

In de periode tussen 2008 en 2015 is het aantal studenten verpleegkunde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met zo'n 60 procent gestegen van 419 naar 678 studenten. Deze stijging is quasi uitsluitend toe te schrijven aan het stijgend aantal studenten in de bacheloropleiding verpleegkunde. In de voorbije 7 jaar steeg het aantal bachelorstudenten met meer dan 80 procent, terwijl het aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs (de zogenaamde HBO5-opleiding) een eerder beperkte stijging kende (+15 procent). Voorts blijkt dat bijna 80 procent van de studenten verpleegkunde in Brusselse onderwijsinstellingen afkomstig is van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook kiezen overwegend vrouwen (80 procent) voor een opleiding verpleegkunde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit alles blijkt uit een antwoord van Bianca Debaets, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, op een schriftelijke vraag van parlementslid Brigitte Grouwels.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 4 Nederlandstalige opleidingen verpleegkunde (Erasmushogeschool Brussel, Terranova Brussel, Odisee en Sint-Guido). In 2015 waren 678 studenten ingeschreven in een van deze instellingen. De studenten verpleegkunde hebben de keuze tussen een professionele bachelor verpleegdekunde en het hoger beroepsonderwijs (verpleegkunde HBO5).

Sinds 2008 groeide het aantal bachelorstudenten jaarlijks met gemiddeld met 7,7 procent en het aantal HBO5-studenten met 1,8 procent per jaar. Dit resulteert in een gemiddelde jaarlijkse groei van 6,2 procent van het aantal studenten verpleegkunde in de Nederlandstalige opleidingen in Brussel. Dit groeicijfer van 6,2 procent komt trouwens overeen met de groei van het aantal studenten verpleegkunde in de rest van Vlaanderen. 

Een overzicht van het aantal inschrijvingen in de Nederlandstalige opleidingen in Brussel vindt u in onderstaande grafiek (periode 2008-2014): 

Bron: Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin, bewerking data Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Vooral vrouwen en niet-Brusselaars

De Brusselse opleidingen verpleegkunde blijkt vooral populair bij vrouwen en niet-Brusselaars. In het academiejaar 2014-2015 was liefst 81 procent van de bachelorstudenten verpleegkunde van het vrouwelijke geslacht.

De bachelorstudenten komen ook vooral van buiten Brussel : in het academiejaar 2014-2015 woonde 78 procent buiten Brussel, terwijl amper 22 procent woonachtig is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dezelfde verhoudingen komen ook terug als we kijken naar het aantal afgestudeerde bachelors verpleegkunde. In 2015 studeerden precies 100 bachelors verpleegkunde af aan de Nederlandstalige onderwijsinstellingen in Brussel. Onder hen waren 79 vrouwen tegenover amper 21 mannen. Liefst 82 afgestudeerden kwamen van buiten Brussel tegenover 18 Brusselse afgestudeerden.

Kennis van het Nederlands

Parlementslid Brigitte Grouwels: "Ik juich toe dat steeds meer Nederlandstalige jongeren kiezen voor een verpleegopleiding in Brussel. Voldoende Nederlandstalig personeel in de zorgsector is immers van groot belang. Daarnaast biedt de opleiding verpleegkunde mooie perspectieven voor de studenten zelf: er is namelijk werk te over in de Brusselse zorgsector. Ik doe daarom een warme oproep aan Brusselse jongeren om nog vaker te kiezen voor een opleiding verpleegkunde.”

VGC Collegelid bevoegd voor Gezondheid Bianca Debaets: “We doen al geruime tijd inspanningen om de tweetaligheid van de zorg in Brussel te verhogen. Dat is goed voor de patiënt. Wie ziek is, legt het liefste in eigen taal uit wat er scheelt. Met het Huis voor Gezondheid nemen we heel wat initiatieven om Nederlandstalige verzorgenden en verpleegkundigen te overtuigen om in Brussel aan de slag te gaan. Ik denk maar aan het jaarlijkse ‘Jobhoppen’ waarmee we de studenten laten kennismaken met het boeiende en gevarieerde werk in Brussel. Ook helpen we stagebegeleiders en stagiairs om een stageplaats in Brussel te vinden. De getuigenissen van enthousiaste zorgkundigen en verpleegkundigen die al langer in Brussel aan de slag zijn, helpen daarbij enorm.”

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter